Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці

2.5. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці
Головна мета прогнозування готівкової маси — визначення обсягу готівки, необхідного для нормального та безперебійного функціонування економіки. Прогнозування здійснюється з урахуванням основних напрямків
грошово-кредитної політики, показників соціально-економічного розвитку країни, прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат насе¬лення і звітності про касові обороти.
Прогнози касових оборотів щоквартально складають установи ко¬мерційних банків і Національного банку України за единою схемою
Прогноз визначає джерела й розмір надходжень готівки до кас бан¬ків, цільове спрямування і розмір видач готівки із кас банку, розмір випус¬ку грошей або їх вилучення з обігу.
Установи комерційних банків складають прогнози готівкового обігу на основі інформації, яку вони отримують від клієнтів (касові заявки, роз¬рахунки надходження торговельної виручки тощо), а також на основі влас¬ного аналізу стану економіки в поточному кварталі й очікуваних змін у на¬ступному кварталі.
Методи прогнозування надходжень і видач готівки по окремих стат¬тях прогнозу розрізняються, що зумовлено різною економічною природою окремих статей. Основне джерело надходження готівки в каси банків — це торговельна виручка. За основу прогнозування надходження виручки бе¬реться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств, що мають рахунки в даній установі банку, і відраховується виручка, що не інкасується, тобто не надійде у вигляді готівки в касу банку. Для визначен¬ня сум видач на оплату праці за основу прогнозування береться загальна сума фонду оплати праці підприємств, що обслуговуються у даній установі, і відраховуються суми безготівкових перерахувань та утримань.
Установи комерційних банків подають прогнози касових оборотів регіональним управлінням НБУ. У свою чергу, регіональні управління складають прогноз касових оборотів по регіону на основі прогнозних і звітних матеріалів, які вони одержують від республіканських, обласних і міських органів виконавчої влади, а також враховуючи прогнози, надані комерційними банками. Установи НБУ здійснюють розподіл показників квартального прогнозного розрахунку за місяцями і подають його в Депар¬тамент готівково-грошового обігу Національного банку України за місяць до початку прогнозованого кварталу.
Департамент складає квартальний прогноз касових оборотів в цілому по країні із щомісячним розподілом всіх показників по регіонах. Показники прогнозного розрахунку доводяться до регіональних управлінь НБУ, а останні доводять їх до комерційних банків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+