Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7. Система управління сучасним підприємством

В умовах достатнього насичення ринку товарами ши­рокого вжитку (у тому числі товарами тривалого корис­тування) у розвинутих країнах світу, а також в умовах адміністративно-командної економіки та її трансформа­ції в соціальна орієнтовану ринкову економіку надзвичай­но важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління. Для зростання ефе­ктивності виробництва система управління підприємст­вом має більше значення, ніж впровадження нової техні­ки і технології. Величезний досвід наукового обґрунтова­ного управління підприємствами накопичили найрозвину­тіші країни світу — США та Японія. Вивчення цього досвіду має велике значення для нинішнього, а ще більше для майбутнього розвитку економіки України.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.7. Система управління сучасним підприємством