Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості

2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості

Адміністративна відповідальність за правопорушення
в промисловості передбачена главою 8 Кодексу України про адмі­ністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів», де містяться статті, що встановлюють відповідальність за:

порушення законодавчих та інших нормативних актів через безпечне ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93 );

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (ст. 94);

порушення правил норм з ядерної та радіаційної безпеки під час використання джерел іонізуючого випромінювання
(ст. 95);

недотримання державних стандартів, норм і правил під час проектування й будівництва (ст. 96);

порушення законодавства під час планування і забудови територій (ст. 96-1);

самовільне будівництво будинків або споруд (ст. 97);

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
(ст. 98);

порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99);

порушення, пов’язані з використанням газу (ст. 101);

недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 101-1);

порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування (ст. 102);

непідготовленість до роботи резервного паливного господарства (ст. 103);

порушення правил користування енергією чи газом у побуті (ст. 103-1);

пошкодження газопроводів під час провадження робіт (ст. 103-2).

Відповідальність за адміністративні правопорушення в промисловості несуть громадяни й відповідні посадові особи.

Справи про зазначені адміністративні правопорушення розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад (ст. 99, 103-1, 103-2); районні (міські) суди (судді) (ст. 96-1, 98, 101—103); органи спе­ціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони праці (ст. 93, 94); органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (ст. 95); інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю (ст. 96, 97); органи спеціаль­но уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів України (ст. 95, крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм).

Оскільки на промислові підприємства поширюються правила стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації, користування природними ресурсами тощо, то порушення цих правил має місце й у промисловості.

Адміністративна відповідальність за правопорушення в зазначеній сфері передбачена главою 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації», а саме за:

випуск і реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 167);

випуск у продаж нестандартної продукції (ст. 168);

виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-1);

передача замовникові або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів (ст. 169);

недотримання стандартів під час транспортування, зберігання й використання продукції (ст. 170);

випуск, реалізація продуктів (товарів) без сертифіката відповідності (ст. 170-1);

порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки (ст. 171);

порушення умов і правил проведення повірки й калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань (ст. 171-1);

порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки (ст. 172);

порушення встановленого порядку видач сертифіката відповідності (ст. 172-1).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+