Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 2. Порядок визначення прибутку до оподаткування в бухгалтерському та податковому обліках

3.2. Порядок визначення прибутку до оподаткування в бухгалтерському та податковому обліках

Відповідно до статті 3 Закону об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток, який визначається як різниця між скорегованим валовим доходом,   валовими   витратами   та   амортизацією   основних   фондів   і нематеріальних активів виробничого призначення: П = В Дс - ВВ - А, де П - прибуток до оподаткування; ВДс - скорегований валовий дохід; ВВ - валові витрати;

A - амортизація основних фондів і нематеріальних активів виробничого призначення.

Об'єкт оподаткування податку на прибуток визначається в податковій звітності з цього податку, якою є Декларація з податку на прибуток підприємства.

В бухгалтерському обліку прибуток до оподаткування визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за мінусом непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і витратами підприємства. Фінансовий результат в бухгалтерському обліку являє собою сальдо по відповідних субрахунках рахунка 79.

В податковому обліку на відміну від бухгалтерського обліку валовий дохід і валові витрати включають в себе акцизний збір.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+