Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Місія організації

Одним із головних завдань менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує і розвивається організація як цілісна система.
      Цільова функція починається із встановлення загальної мети підприємства, яка показує причину його існування. В літературі вона позначається такими поняттями, як «політика», «філософія», «місія». В ній деталізується статус підприємства, декларуються принципи його роботи, заяви і справжні наміри керівництва, дається визначення найважливіших характеристик організації.

      Нині закони ринкової економіки, які вступають в силу, вимагають певних правил поведінки господарюючих суб'єктів. Серед них - обнародування місії організації, яка дає уявлення про її призначення, необхідність і корисність для оточуючого середовища, співробітників, суспільства в цілому.
      Центральним моментом місії є відповідь на запитання: яка головна ціль організації?
      За приклад можна навести формулювання місії компанії «Форд» - як надання людям дешевого транспорту. В ній чітко визначена галузь діяльності компанії - транспорт, споживачі продукції - люди, а також орієнтація на широке коло споживачів. Таке формулювання місії здатне впливати на стратегію і тактику всієї діяльності компанії.
      Місія не повинна залежати від нинішнього стану організації, форм і методів її роботи, оскільки в цілому вона виражає погляд в майбутнє, показуючи, на що будуть спрямовані зусилля і які цінності будуть при цьому пріоритетними. Через це в місії не прийнято показувати в якості головної мети - одержання прибутку, не дивлячись на те, що прибуткова робота є найважливішим фактором життєдіяльності організації.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+