Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход

Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є певна сукупність створених матеріаль­них і духовних благ. Залежно від типу суспільства від­бувається розподіл працюючих у сферах і галузях народ­ного господарства, створюється різна кількість матері­альних і нематеріальних благ. Тип суспільства визначає також основні принципи розподілу, перерозподілу, обмі­ну і споживання створених благ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход