Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход

Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є певна сукупність створених матеріаль­них і духовних благ. Залежно від типу суспільства від­бувається розподіл працюючих у сферах і галузях народ­ного господарства, створюється різна кількість матері­альних і нематеріальних благ. Тип суспільства визначає також основні принципи розподілу, перерозподілу, обмі­ну і споживання створених благ.