Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.2. Безпечність технологічного процесу

Загальні вимоги до виробничих процесів регламентуються ГОСТ 12.3.002-75. Вони передбачають:

—  усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними
матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та
відходами виробництва, котрі справляють небезпечну дію;

—   заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних
з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів,  та операціями, при виконанні котрих ці фактори відсутні або мають меншу інтенсивність;

— комплексну механізацію та автоматизацію виробництва,

— застосування дистанційного керування технологічними процесами
та операціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів,

— герметизацію обладнання,

— застосування засобів колективного захисту працівників;

— раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики
монотонності та гіподинамії, а також зниження важкості праці;

— своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних
та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях;

— запровадження систем керування технологічними процесами,
котрі забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення
виробничого обладнання;

— своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва,
котрі є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

— забезпечення пожежо- та вибухобезпеки.

Значною мірою безпека виробничих процесів залежить від організації та раціональності планування цехів, дільниць, від рівня облаштованості робочих місць, виконання вимог безпеки до виробничих приміщень, зберігання, транспортування, складання вихідних матеріалів, заготовок та готової продукції, а також від видалення відходів, їхньої утилізації, від дотримання вимог безпеки, що ставляться до виробничого персоналу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+