Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.4. Вимоги безпеки щодо організації робочих місць

Конструкція робочого місця, його розміри та взаємне розташуванк його елементів повинні відповідати антропометричним, фізіологічним І психофізіологічним характеристикам людини, а також характеру роботі Облаштоване згідно з вимогами стандартів робоче місце забезпечує зруч* положення людини. Це досягається регулюванням положення крісла, висої та кута нахилу підставки для ніг за умови її використання, або висоти І розмірів робочої поверхні. Повинне забезпечуватись виконання трудовк операцій в зонах моторного поля (оптимальної досяжності, легкої досяжнос та досяжності) в залежності від необхідної точності і частоти дій.

Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положена та вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операції виключати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручну позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.

Загальні принципи організації робочого місця:

—  на робочому місці не повинно бути нічого зайвого; всі необхід
для роботи предмети повинні знаходитись поряд з працівником, але ь
заважати йому;

—  ті предмети, котрими користуються частіше, розташовуютье
ближче, ніж ті предмети, котрими користуються рідше;

—  предмети, котрі беруть лівою рукою, повинні знаходитись зліві
а ті предмети, котрі беруть правою рукою, повинні знаходитись справі

—  якщо використовують обидві руки, то місце розташуванн
пристосувань вибирається з врахуванням зручності захоплювання йог
двома руками;

—  небезпечніше, з точки зору можливості травмування працівник
обладнання повинне розташовуватись вище, ніж менш небезпечні
Однак слід враховувати, що важкі предмети під час роботи зручніше 1
легше опускати, ніж піднімати;

—  робоче місце не повинне захаращуватися заготовками і готовим
деталями;

—  організація робочого місця повинна забезпечувати необхід» оглядовість.

—   Засоби відображення інформації повинні бути розташовані в зонах інформаційного поля робочого місця з врахуванням частоти та значущості інформації, типу засобів відображення інформації, точності і швидкості спостереження та зчитування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+