Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.17. Облік дивідендів

3.17.Облік дивідендів

Підприємства, які за результатами кварталу отримують прибутки за даними бухгалтерського обліку, що відображені у Звіті про фінансові результати (форма №2) рядок „Чистий прибуток", можуть виплачувати засновникам-учасникам дивіденди.

Нарахування дивідендів здійснюється записом: Дт 44 Кт 67. При виплаті дивідендів, які згідно з Законом про прибуток виплачується в повній сумі, яка нараховується, підприємства повинні перерахувати до бюджету так званий податок на прибуток, пов'язаний з дивідендами (25% від суми нарахованих дивідендів).

Сума сплаченого податку зменшує суму податку на прибуток, який підлягає до сплати за результатами кварталу і визначається в декларації. Якщо за результатами діяльності за квартал підприємство отримало збитки в податковому обліку, то податок на дивіденди переноситься на зменшення податку на прибуток до сплати на наступні податкові періоди. Цей податок зменшується також на суму торгових патентів, сума яких відображається такими бухгалтерськими записами: Дт 39 Кт 31, Дт 641 Кт 39. Перерахунок податку на дивіденди відображається записом: Дт 641 Кт 31, а самих дивідендів - Дт 67 Кт 31. При нарахуванні податку на прибуток за результатами декларації складається запис: Дт 98 Кт 641.

До бюджету перераховується різниця між нарахованим податком на прибуток за декларацією і сплаченим податком на дивіденди, торгові патенти та інші виплати. Державні, казенні підприємства сплачують до державного бюджету, крім податку на дивіденди, ще саму суму дивідендів , яка відображається в рядку 21 декларації і становить 15% від чистого прибутку за даними Звіту про фінансові результати.

Приклад. За даними звіту про фінансові результати ТзОВ отримало за 3 квартал 2004 року чистий прибуток в сумі 10000 грн., з яких 6000 грн. вирішено направити на виплату дивідендів засновникам. За даними декларації про прибуток підприємства, прибуток до оподаткування за звітний період склав 8000 грн. (в 4 кварталі). Знайти суму податку на дивіденди і суму податку на прибуток до сплати за 4 квартал 2004 року за умови, що дивіденди були виплачені в 4 кварталі.

Розв 'язок. В четвертому кварталі 2004 року:

Дт 443 Кт 67 - 6000 грн.;

Дт 641 Кт 31 - 1500 грн. (6000 х 0,25);

Дт 67 Кт 30 - 6000 грн.;

Дт 98 Кт 641 - 2000 грн. (8000 х 25%);

Дт 641 Кт 31 - 6000 грн. (8000-2000).

Остання проводка буде складена в 1 кварталі 2005 року, тому що декларація за 4 квартал 2004 року подається до органів ДПА протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу, а сам платіж податку на прибуток по декларації, може бути проведений протягом 10 днів після здачі декларації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+