Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Національний ринок і роль держави у встановленні, його рівноваги

За наявності в сучасній економічній системі бага­тьох ринків (ринку робочої сили, капіталів, товарів, цінних паперів та ін.), які розвиваються як за спільни­ми для всієї системи об'єктивними законами, так і за законами, що властиві лише кожному з них, виникає пи­тання, як же досягається рівновага в масштабі всієї на­ціональної економіки. Це питання ускладнюється тим, що у XX ст., на відміну від трьох попередніх століть, у процесі встановлення рівноваги національного ринку ак­тивну участь бере сучасна держава. Вона виконує важ­ливі соціально-економічні функції, використовує ком­плекс економічних, правових і адміністративних важе­лів для врівноваження національного ринку.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.2. Національний ринок і роль держави у встановленні, його рівноваги