Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Мета теми — пояснити основну ідею й логіку концепції людського розвитку, способи оптимізації зв’язку між економічним зростанням та людським розвитком, навчитися розраховувати Індекс людського розвитку та його складові за методологією ПРООН, з’ясувати взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості, рівня жит­тя, нерівності і людського розвитку, проаналізувати динаміку показників людського розвитку в Україні.