Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.2. Торговельно-інформаційні системи

Якого б великого значення не мало методичне, юридичне та організаційне забезпечення нормального функціонування фондового ринку, як би воно не вдосконалювалося й не розвивалося, але принципової новизни в цьому немає. Цілком новим способом регулювання фондового ринку є його інформаційно-техно­логічне забезпечення. Доречно згадати вислів президента НАСД Джозефа Хардмана: “Стрімка хода технічного прогресу змінила тра­диційні форми людської діяльності. Вплив новітніх технологій на кредитно-фінансову сферу величезний. По-перше, вони дають змогу моментально одержувати інформацію з будь-якої точки світу. По-друге, за їх допомогою угоди з партнерами, що перебувають у віддалених районах, можна здійснювати так само легко, як із сусідами по будинку або як за передачі документів з рук у руки. По-третє, вони сприяють створенню нових, сучасніших методів, котрі ліпше відповідають інтересам інвесторів. По-четверте, під час використання низки програм зменшуються витрати на обробку даних”.

Нині в економіці, у тім числі й на фондовому ринку, відбувається, по суті, технічна революція, характерна своїм радикалізмом і високою ефективністю. Фондові операції тепер можна здійснювати на екрані комп’ютера, інформацію про угоди і ціни передавати не­обмеженій кількості інвесторів. Ціни встановлює безліч конкуруючих дилерів, котрі передають курси купівлі й продажу по мережах зв’язку. У недалекому майбутньому всі фондові ринки (біржові й позабіржові) будуть спроможні забезпечувати інвесторам вільний вибір з величезної кількості варіантів вкладення капіталу.

Світовим дилером з використання найдосконаліших технологій на фондовому ринку є американська біржа НАСДАК. Вона має найсучасніші технічні засоби виконання наказів про купівлю-продаж цінних паперів, що гарантують клієнтам найвигіднішу ціну. Інформація про котирування та угоди з цінними паперами аналізується з використанням статистичних моделей, що враховують специфіку курсу цінних паперів, показники обсягу продажу, вплив передбачуваних подій та загальні тенденції ринку. Не випадково біржу НАСДАК називають електронною фондовою біржею. Саме ця якість уможливлює охоплення необмеженої кількості учасників торгів. У 1994 р. на одну акцію, що котирувалася на біржі НАСДАК, припадало 13 зареєстрованих біржових дилерів. Понад 500 фірм працюють на НАСДАК у ролі брокерів. Конкуренція між ними сприяє ефективному ціноутворенню, забезпечує високу ліквідність цінних паперів і дає змогу постійно збільшувати кількість укладених угод. Досить сказати, що 1994 р. на цій біржі було продано близько
75 млрд акцій загальною вартістю 1500 млрд дол. США.

Електронними засобами збирання, обробки, аналізу й видачі інформації широко користуються не тільки для функціонування фондового ринку, а й для забезпечення контролю над ним. У США, наприклад, створено спеціальну групу нагляду за позабіржовим рин­ком. Вона контролює понад 25 тис. найменувань акцій, що продаються на позабіржовому ринку. Працівники цієї групи щоденно перевіряють угоди загальним обсягом у 40 млн акцій, захищаючи учасників ринку від зловживань конфіденційною інформацією та від надмірних комісійних виплат, котрі іноді намагаються стягнути з інвесторів.

Саме масштабність об’єктів контролю є основною перешкодою для його здійснення, і завдання розв’язується тільки завдяки комп’ю­теризації процедури нагляду. Суть цієї процедури нескладна. У комп’ютер закладено стандартні параметри зміни цін і можливий нормальний обсяг угод щодо кожного цінного паперу. У разі істотних відхилень від цих параметрів комп’ютер інформує спеціалістів з нагляду за ринком, які на підставі одержаної інформації аналізують ситуацію і виявляють причини відхилень. Комп’ютерна технологія дає змогу простежити послідовність угод у часі, тобто своєчасно помітити укладення сумнівних угод (якщо такі є) і безпомилково визначити їх джерела. Щороку на позабіржовому ринку США виявляється та реєструється (у середньому) до 16 тис. відхилень у котируванні цінних паперів від стандартної процедури. Багато з них стають підставою для проведення спеціальних розслідувань і ревізій. Накопичувана в комп’ютерних системах інформація використовується для виявлення довгочасних тенденцій щодо порушення правил ринку, котрі неможливо помітити, аналізуючи тільки щоденні операції.

Електронна фондова біржа НАСДАК, що за рівнем активності займає друге місце в світі, обслуговується компанією “НАСДАК сток маркет, інк”, котра постачає цій біржі новітні технічні засоби. У свою чергу, ця компанія є дочірнім підприємством асоціації НАСД. Більше того, НАСД безпосередньо контролює діяльність НАСДАК. Близько 5400 компаній з 400 тисячами службовців, які зареєстровані в НАСДАК, перебувають під постійним наглядом з боку НАСД, цієї провідної організації позабіржового ринку. У цьому також можна побачити об’єднання біржового й позабіржового ринків на засаді впровадження електронно-інформаційних систем.

Показово, що саме позабіржовий ринок проявляє найбільший інтерес до електронізації своєї діяльності. До цього його зобов’язує просторова масштабність і роз’єднаність учасників фондових угод.

Створення в Україні національної електронної й телекомунікаційної системи позначилося передовсім на законодавстві, в якому дано визначення торговельно-інформаційної системи (ТІС) та електронної торговельно-інформаційної мережі (ЕТІМ). ТІС — це юридична особа, зареєстрована торговцями цінних паперів, котра володіє та управляє будь-якою системою або засобом, що сприяє торгівлі цінними паперами на позабіржовому ринку. ТІС включає ЕТІМ, котру призначено для зв’язку посередників ринку в різних місцях і яка забезпечує їх засобами обміну даних котирування цінних паперів у режимі реального часу.

ТІС надає будь-якій заінтересованій особі таку інформацію: правила допущення цінних паперів до торгів, правила укладання й звіряння угоди, порядок виконання угод, правила щодо обмеження маніпуляцій із цінами, перелік допущених до торгів цінних паперів, перелік допущених до торгів торговців цінними паперами, розклад надання послуг ТІС.

На кожну угоду, укладену відповідно до встановлених ТІС правил, будь-якій особі надається така інформація: дата й час укладення угоди, найменування цінних паперів за даною угодою, їх дер­жавний реєстраційний номер, ціна одного цінного паперу, кількість цінних паперів.

Торговельно-інформаційна система має зв’язки із суміжними електронними системами, зокрема, використовує потужності товарних бірж країни.

В Україні заходи щодо створення ТІС і ЕТІМ бере на себе Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС), котра вже згадувалася. За базу взято програмну систему фірми ПОРТАЛ, яка передбачає торгівлю в режимі реального часу, виведення на дисплей спо­живачів цінових і кількісних котирувань цінних паперів, відомостей про ціни та обсяги виконаних угод. Ця інформація призначається не тільки учасникам торгів, а й усім структурам і службам, що обслуговують торговельні угоди, — розрахунково-кліринговим палатам, депозитаріям, реєстраторам та ін. Планами ПФТС передбачається встановлення телекомунікаційної мережі у всіх великих промислових центрах України. Уже тепер до ТІС підключено близько 50 членів ПФТС з п’яти великих міст України.

Значення електронізації випуску й обігу цінних паперів не вичерпується такими очевидними результатами, як своєчасне одержання обширної та вірогідної інформації, докладне обгрунтування цін, спрощення та прискорення процесу укладання угод і підвищення їхньої ефективності. Головне призначення електронізації — зближення позабіржового та біржового ринку, що відповідає сучасним вимогам ринкової економіки.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+