Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Величина вартості товару та визначальні її фактори

3.4 Величина вартості товару та визначальні її фактори

Величина вартості товару визначається суспільно-необхідною працею чи часом, витраченим на його виробництво.

Суспільно-необхідний робочий час - це час, що затрачає на виробництво одиниці товару найбільша група товаровиробників, що працюють при середніх, нормальних умовах виробництва (середня технічна оснащеність і кваліфікація працівників, середній рівень продуктивності й інтенсивності праці).

Теоретично суспільно-необхідний робочий час визначається як відношення сумарного індивідуального часу, витраченого на випуск усієї продукції, до всього обсягу випуску товарів.

Допустимо, що в економіці визначений продукт роблять три групи підприємств, що розрізняються умовами виробництва. Визначимо суспільно-необхідний робочий час і проаналізуємо соціально-економічне положення кожної групи (табл.3).

Таблиця 3 — Ілюстрація процесу утворення величини вартості товару

 

 

 

 

Групи товаровироб ників

Об'єм випуску,

МЛН ПІТ.

Індивідуальний час

Суспільно-необхідний час

Суспільно -необхідний час-індивідуаль -ний час

На 1шт., год.

Усього,

МЛН год.

На 1 шт. год.

Усього,

МЛН

год.

1

2

3

10

160

ЗО

1

2

3

10

320

90

2,1

-

21

336

63

+11

+16

-27

Всього

200

-

420

 

420

0

t сусп.необх.=  420 /200 =2,1 год.

Перша і друга групи виробників знаходяться в кращих економічних умовах, тому що в них індивідуальний час на випуск одиниці продукції менше суспільно-необхідного; вони будуть одержувати додатковий доход. Третя група понесе збитки, тому що її індивідуальний час більше суспільно-необхідного.


Фактори, що впливають на величину вартості

1 Продуктивність праці - це результативність праці чи кількість продукції, виробленої працівником в одиницю часу. Величина вартості товару назад пропорційна продуктивності праці.

2 Інтенсивність праці - це ступінь його напруженості, що виміряється витратами праці в одиницю часу.

Зі зміною інтенсивності праці змінюється загальна величина вартості, тому що змінюється загальна кількість виробленої продукції, але вартість одиниці продукції не змінюється, тому що умови виробництва залишаються незмінними.

3 Складність праці Праця буває проста і складна.

Проста праця - це праця некваліфікованого працівника, що не володіє спеціальною підготовкою.

Складна праця вимагає спеціального навчання.

Величина вартості товару прямо пропорційна складності праці. Простіше виміряти величину вартості простою працею. Процес зведення складної праці до простої називається редукцією праці.

Отже, після з'ясування сутності вартості і виявлення її кількісної характеристики, можна дати її повне визначення.

Вартість - це абстрактна, проста праця в суспільно-необхідній кількості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+