Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства

Правовий статус Державного департаменту рибного господарства регламентується Положенням, затвердженим Поста­новою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1226 «Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства».

Державний департамент рибного господарства (далі — Укрдержрибгосп) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

Укрдержрибгосп у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, вказаним вище Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Укрдержрибгосп організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх на розгляд Міністрові аграрної політики.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства