Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства

Правовий статус Державного департаменту рибного господарства регламентується Положенням, затвердженим Поста­новою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1226 «Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства».

Державний департамент рибного господарства (далі — Укрдержрибгосп) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

Укрдержрибгосп у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, вказаним вище Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Укрдержрибгосп організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх на розгляд Міністрові аграрної політики.