Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.5. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення

До складу національного багатства країни входять не лише створені й накопичені матеріальні блага, а й су­купність потреб, здібностей, творчих обдарувань людей, ступінь вправності населення, рівень освіти, майстер­ність тощо. Найбільш узагальнюючим показником при встановленні рівноваги національного ринку серед цієї частини нематеріальної форми національного багатст­ва нації є сукупність потреб, значна частина яких на­буває форми платоспроможного попиту населення. У свою чергу, сукупність потреб певної країни залежить від кількості населення, його вікової структури, мігра­ції, кількості зайнятих і безробітних тощо. Кожен із цих елементів значною мірою детермінується соціально-економічною політикою держави на національному і над­національному рівнях та іншими факторами. Ці питан­ня — складові елементи проблеми народонаселення.