Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Правова охорона банківської таємниці

3.5. Правова охорона банківської таємниці

Необхідною умовою нормального функціонування комерційних банків є зберігання банківської таємниці. В законодавстві передбачено право банків на зберігання таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів і кореспондентів та визначено ті підстави, за якими може бути накладено арешт та звернення стягнення на грошові кошти та інші цінності, що розміщені у банках (ст. 52—53 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Застосування норми про банківську таємницю пов’язане в першу чергу з труднощами визначення цього поняття та відсутності чіткої правової регламентації. Банківська таємниця, будучи одним із важливих принципів роботи комерційних банків, становить різновид комерційної таємниці. Питання комерційної таємниці регулюються Законами України «Про підприємство», «Про інформацію» та ін.[1]

При визначенні банківської таємниці слід виходити з того, що, по-перше, банки прагнуть приховати відомості про свої операції з метою одержання високих прибутків. По-друге, установи банків зберігають у таємниці відомості про клієнтів та про операції банків, а працівники банківських установ в інтересах клієнтів не мають права розголошувати відомості про стан їх рахунків і здійснюваних ними операцій тощо. Під банківською таємницею маються на увазі відомості, пов’язані з інформацією про роботу банку, його операції, стан рахунків клієнтів, умови укладених банком договорів, тобто дані про управління, використання фінансів та іншу господарську діяльність банку, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам. Такі відомості можуть видаватися лише самим громадянам та їх представникам, а також судам, органам прокуратури, службі безпеки, внутрішніх справ у справах, що знаходяться в їх провадженні.

Довідки щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій видаються самим організаціям, державним податковим адміністраціям з питань оподаткування, а також у випадках, передбачених законодавством, на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Антимонопольного комітету України, державної контрольно-ревізійної служби, арбітражного суду та аудиторським організаціям.

За порушення банківської таємниці працівники банківських установ несуть кримінальну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачена ст.ст. 1486 та 1487 Кримінального кодексу України. Відповідно до ст. 1486 незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, підприємницьке шпигунство, якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб’єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом від 300 до 500 мінімальних розмірів заробітної плати.

Ст. 1487 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність працівників банків за умисне розголошення таємниці, зокрема, умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинено з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб’єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до 2 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням права займати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або штрафом до 50 встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Для вжиття заходів кримінального покарання необхідно звернутися до слідчих органів щодо провадження кримінальної справи і призначення судом покарання.

Цивільно-правова відповідальність працівників банків може наступити на підставі ст. ст. 203, 4401 Цивільного кодексу України і полягає у відшкодуванні завданої клієнту матеріальної і моральної шкоди. Зацікавлені особи повинні звернутися з позовом до районного суду. Дисциплінарну відповідальність несуть працівники банку, якщо вони порушують умови контракту про зберігання банківської таємниці, підписки та накази керівництва банку про охорону банківських секретів. У таких випадках керівництво банку може звільнити працівника. Покарання за розголошення банківської таємниці не повинно протирічити діючому законодавству, а заходи впливу мають базуватися на визначених законом підставах.

Контрольні запитання

Розкрийте роль комерційних банків в економічній системі країни.

Яка існує класифікація комерційних банків?

Який порядок створення комерційних банків?

Назвіть основні документи, необхідні для реєстрації комерційного банку.

Які підстави припинення діяльності комерційного банку?

Як здійснюється управління комерційним банком?

Що означає поняття «активні» та «пасивні» операції банків?

Охарактеризуйте поняття «лізинг».

Що слід розуміти під трастовими послугами банків?

У чому суть правової охорони банківської таємниці?[1] Див.: Украз Президента України від 21 липня 1998 р. «Про деякі питання захисту банківської таємниці» // Урядовий кур’єр. — 1998. — 23 липня.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+