Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Принципи менеджменту

 Значний внесок у розвиток теорії менеджменту вніс французький підприємець А. Файоль. Він визначив наступні принципи менеджменту:
- розподіл праці, оснований на спеціалізації і виробничому кооперуванні;
- поєднання влади з відповідальністю;
- дисципліна, яка передбачає безумовну підлеглість за¬гальним цілям і завданням виробництва;
- єдиноначальність;
- єдність керівного центру;
- підлеглість індивідуальних інтересів загальним цілям і завданням;
- стимулювання працівників;
- централізація влади;
- підлеглість нижчих ешелонів верхнім, взаємна відповідальність;
- порядок;
- підтримання справедливості в розподілі роботи і її результатів;
- стабільність перебування менеджерів на своїх посадах;
- ініціатива;
- колективний дух організації.
Менеджмент - це творчість, яка заснована на певних принципах.
1. Принцип єдиноначальності. Люди краще реагують на те, що ними керує один начальник.
2. Принцип мотивації. Чим ретельніше менеджери здійснюють структуру заохочення і покарання, тим ефективнішою буде програма мотивацій.
3. Принцип лідерства. Люди схильні йти за тими, в кому вони бачать засіб задоволення своїх особистих потреб.
4. Принцип науковості. Цей принцип полягає в побудові всієї системи управління на найновіших досягненнях науки менеджменту.
5. Принцип відповідальності. Необхідно мати певні інструкції, положення та системи матеріальної і іншої відповідальності.
6. Принцип правильного добору і розстановки кадрів. Якщо ви ведете чесний бізнес, то підбір кадрів здійснюється тільки за
діловими якостями на основі правил професійного відбору і рекомендацій консультантів по кадрах.
7. Принцип економічності. Прибуток - це не тільки доход, але й розумні витрати на використання людських і матеріальних ресурсів.
8. Принцип забезпечення зворотного зв'язку. Це одержання інформації про результати роботи, які дають можливість порівняти фактичний стан з планом.

      Принципи побудови сучасного менеджменту.
Сучасні американські теоретики визначають ці принципи дещо по-іншому. Менеджмент як специфічний вид управлінської діяльності базується на наступних принципах:
1. Менеджмент обертається навколо людини. Його завдання полягає в тому, щоб зробити людей здатними до сумісної діяльності, надати їх зусиллям ефективності і згладити присутні їм слабкості, адже людська здатність вносити вклад в суспільство настільки ж залежить від ефективності управління підприємствами, як і від власних зусиль і віддачі людей.
2. Оскільки менеджмент пов'язаний з інтеграцією людей в їх загальному підприємстві, він глибоко вкорінився в культурі. Те, що менеджери роблять в Західній Німеччині, Британії, США, Японії або Бразилії, є, по суті справи, однаковим. Те, як вони це роблять, може бути зовсім різним. Один із основних висновків, які стоять перед менеджерами в країнах, що розвиваються, полягає якраз в тому, щоб віднайти і розпізнати ті елементи їх власної традиції, історії і культури, які можна використати як будівельні блоки модернізованої системи управління.
3. Кожне підприємство вимагає від менеджменту простих, чітких і єдиних завдань. Його місія полягає в тому, щоб згуртувати своїх членів навколо загальних цілей. Без цієї умови це не підприємство, а натовп.
4. Завданням менеджменту є також те, щоб підприємство і кожен його член розвивали як свої потреби, так і можливості їх задоволення. Підготовка і розвиток людей повинні здійснюватися на будь-якому рівні організації, вони не повинні зупинятися ні на хвилину.
5. Будь-яке підприємство складається із людей з різними навичками і пізнаннями, які виконують різні види робіт, тому воно повинно будуватися на комунікації між робітниками і на їх індивідуальній відповідальності.
6. Ні об'єм випуску продукції, ні базові виробничі лінії самі по собі не є адекватним виміром діяльності менеджменту і всього підприємства; в цьому відношенні підприємство схоже з людиною: оскільки їй необхідні різні засоби для оцінки здоров'я і діяльності, такі ж різні засоби необхідні і для підприємства.
7. Нарешті, якщо мова заходить про підприємство, слід пам'ятати: воно ніколи не досягає результатів у своїх власних стінах; в рамках підприємства існують лише центри, які ство¬рюють вартість, однак результат досягається лише за межами підприємства.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+