Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.6. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації

6. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації

Облік обсягів перевезень вантажним автотранспортом у тоннах і тонно-кілометрах ведуть у подорожніх листах на підставі товарно-транспортних накладних незалежно від форми оплати транспортних послуг і видів перевезень. Заборонено включати до подорожніх листів обсяги вантажних перевезень, не підтверджені товарно-транспортними накладними.

Підставою для обліку транспортної роботи, яку виконують службові легкові автомобілі, і списання витраченого на їхній загальний пробіг палива, а також для взаєморозрахунків між перевізником і замовником за надані транспортні послуги, слугує подорожній лист службового легкового автомобіля.

Для обліку виконаних пасажирських автомобільних перевезень на автобусах застосовують подорожні листи і проїзні квитки, а на автомобілях-таксі — лише подорожні листи, звірені із показниками тарифних лічильників.

Працівників, що виконують операції з отримання, транспортування, зберігання, видачі й реалізації квитків, затверджують наказом керівника підприємства, із ними укладають угоди про повну матеріальну відповідальність. До таких працівників належать касири, кондуктори, водії автотранспортних засобів, контролери, комірники тощо.

Квитки на проїзд у пасажирському автотранспорті є бланками суворої звітності й зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях. Квитки видають підзвітним особам винятково квиткові касири у межах ліміту, встановленого для кожної підзвітної особи. В усіх первинних документах, які є підставою для оформлення й відображення приймання, отримання, оприбуткування, відпуску, реалізації квитків, треба зазначати кількість, серію і номе­ри квитків за кожним видом окремо за номінальною вартістю.

Усі види квитків обліковують на субрахунку 209 «Інші матеріали» рахунка 20 «Матеріали» за фактичною вартістю їх прид­бання. Водночас на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку» ведуть облік квитків у кількісних показниках і за номінальною вартістю, за кожним видом, серією і номером квитків, за кожною матеріально відповідальною особою окремо. Списання цих квитків із позабалансового рахунку за номінальною вартістю здійснюють на підставі відповідних документів про їхню реалізацію.

На підставі товарно-транспортних накладних і подорожніх лис­тів замовники впродовж місяця виписують рахунки на відпускну вартість виконаних робіт до сплати.

Собівартість виконаних робіт на підставі звітної калькуляції списують:

Дебет рахунка 90               Кредит рахунка 23

На відпускну вартість відображають доходи автотранспортних послуг:

Дебет рахунку 36               Кредит рахунка 703

Нараховують податкове зобов’язання за ПДВ:

Дебет рахунка 703             Кредит рахунка 641

Наприкінці звітного періоду відображають результат операційної діяльності:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунків 90, 92, 93, 94

Дебет рахунків 70, 71        Кредит рахунка 791

За прийнятою методикою відображають результати фінансової й іншої звичайної діяльності, а також внаслідок надзвичайних подій. При цьому витрати відображають на рахунках 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі у капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати»; доходи на рахунках 72 «Доходи від участі у капіталі»,73 «Інші фінансові доходи»,74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи»; фінансовий результат діяльності відображають на рахунку 79 «Фінансові результати».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+