Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.6. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття

Капіталістичний спосіб виробництва розвивається уже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі ви­робництва, якісних змін зазнали відносини економічної власності, соціальна структура суспільства та інші ін­ститути. У попередніх темах розглядалися різні сторо­ни історичного розвитку економічної системи капіталі­стичного способу виробництва, деякі тенденції її на­ступної еволюції. Але узагальнююча, комплексна харак­теристика найважливіших елементів цієї системи в 90-х роках, а також основні тенденції її еволюції на поча­тку третього тисячоліття залишилися нез'ясованими. А без такого аналізу неможливо простежити основні на­прями трансформації економічної системи в Україні.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.6. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття