Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.7. Суверенітет України та шляхи його досягнення

Перед суверенною Україною стоїть багато складних завдань в усіх сферах суспільного життя. У сфері еконо­міки — це передусім зростання життєвого рівня народу, поступове досягнення рівня розвитку передових країн світу, входження рівноправним членом у систему світо­вого господарства. Але найважливішим і найскладнішим завданням нашої держави, пов'язаним із здійсненням тактичних і стратегічних цілей, є досягнення економіч­ного суверенітету.