Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 2.1. Нафтодобувна промисловість

Нафта відома людині з давніх часів. У давньому Єгипті нафту застосовували для бальзамування мумій. У середні віки нафту використовували у воєнних цілях. Передусім слід згадати "грець­кий вогонь" — суміш нафти з сіркою і селітрою використовували як запалювальну зброю. На початок другої половини XIX ст. людство зрозуміло значення нафти. У штаті Пенсільванія в СІЛА на ділянці, що належала полковнику Дрейку, 27 серпня 1859 р. свердловина дала нафту. В 1861 р. було винайдено метод пере­робки нафти (крекінг). Шлях до широкого використання нафти було відкрито. У 80-х роках XIX ст. нафти у світі видобувалося 5 млн т, на рубежі XIX і XX ст. — уже 20 млн тонн. Видобуток цього рідкого палива у 1945 р. становив 350 млн т, а в 1960 р. — понад 1 млрд тонн. Відтоді обсяг видобутку потроївся. Вірогідні запаси нафти наприкінці XX ст. оцінювалися у світі на рівні 127 млрд т умовного палива, а ймовірні — до 750 млрд тонн.

Близько восьми десятків країн нині добувають нафту. Добу­ває нафту й Україна. На жаль, не в тій кількості, яка б дала змогу зарахувати нашу державу до провідних.

Найбільшим видобувачем нафти є Росія, на другому місці стоїть США, на третьому — Саудівська Аравія. Найбільшим у Західній Європі видобувачем нафти стала Великобританія, яка добуває нафту з-під дна Північного моря в обсязі до 100 млн т щорічно. Це досить високий показник. Адже економісти вважають, що у країні рівень життя високий, якщо в ній на душу населення припадає на рік по одній тонні зерна і нафти. Загалом слід зазна­чити, що 4/5 покладів нафти та половина її видобутку припадає на країни, що розвиваються, які є основними постачальниками нафти на світовому ринку. Щороку на ньому реалізовується по­над 1 млрд т нафти, а також значна кількість нафтопродуктів (бензину, гасу, мазуту тощо). Зрозуміло, що видобувається на­фти більше, ніж реалізовується на світовому ринку. А різницю споживають країни-видобувачі.

Проте було б помилково вважати, що СІЛА видобувають нафти менше, ніж Росія. Слід врахувати нафтовидобуток не лише на території США, айв інших державах світу, у нафтовій промис­ловості яких працює американський капітал. До речі, згідно зі статистичними даними, обсяги видобутку нафти та газового кон­денсату у США дещо перевищують російські показники.

Лідером у споживанні нафти є регіон Північної Америки. На початку третього тисячоліття регіон щодобово споживав 22 млн барелей. Це становило ЗО % загальносвітового спожи­вання нафти.

Світовий видобуток нафти наприкінці XX ст. становив щодоби 76-78 млн тонн. Рівень споживання невпинно наближався до зазначеного обсягу.

Найбільшими експортерами нафти є країни Близького і Серед­нього Сходу, забезпечуючи приблизно 2/3 експорту. Багато з цих країн входять до Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК), створеної в 1960 р. Велетенські танкери і трубопроводи розв'язали проблему транспортування нафти морськими і сухопутними шля­хами, хоча воно потребує подальшого вдосконалення.

Нафти у світі експортується більше, ніж нафтопродуктів, але частка нафтопродуктів у цій структурі збільшується. Ще по­рівняно недавно країни, що розвиваються, експортували майже виключно сиру нафту. Нині у цій групі країн також розвива­ється нафтопереробна промисловість, яка дає змогу видобуту з надр Землі нафту використовувати ефективніше, а продукти пере­робки продавати значно дорожче, ніж сиру нафту.

Наприкінці XX ст. ціна нафти на світовому ринку підвищува­лася, зокрема у жовтні 2000 р. вона становила 40 дол. за 1 барель. Причину цього фахівці вбачали в обмежених запасах нафти в американських сховищах і високому курсі долара США, який використовується для розрахунків за нафту. Більшість країн — членів ОПЕК (за винятком Саудівської Аравії) вичерпа­ли свої можливості для збільшення видобутку й експорту сирої нафти. Оскільки пропозиція нафти не збільшується, а попит на неї підвищується, то це неминуче призведе до подальшого збіль­шення цін на нафту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+