Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 2.3. Вугільна промисловість

Розвідані запаси вугілля у світі становлять 1,2 трлн т умовного палива, щороку видобувають 3,1 млрд т (за іншими даними — близько 5 млрд т). Якщо обсяг видобутку вугілля, досягнутий наприкінці XX ст., збережеться, то його людству вистачить більш як на 3 тис. років.

Тверде паливо видобувають шість десятків країн, десять най­більших країн видобувають 75 % вугілля світу. Україна у 2000 р. за обсягами вуглевидобутку перебувала на дев'ятому місці, Ка­захстан — на десятому, на першому місці був Китай, видобуваючи понад 1,2 млрд т кам'яного вугілля щороку.

Коли порівняти вуглевидобуток і нафтовидобуток, то можна дійти висновку: вугілля видобувають переважно у промислово розвинених країнах, а нафту — у державах "третього світу". Або такий аспект. До сфери міжнародної торгівлі потрапляє значна частка нафти, тоді як частка вугілля, що експортується, становить менше 10 %. Інакше кажучи, країни видобувають вугілля пере­важно для внутрішніх потреб, а не для міжнародної торгівлі.

Тривалий час основним експортером були США. У 80-х ро­ках XX ст. пальму першості в американців відібрали австралійці, що було викликано перевагами австралійського вугілля (якість, відкритий спосіб видобування тощо). Збільшились обсяги екс­портованого вугілля, з'явились величезні океанські суховантажні судна для його перевезення на великі відстані.

ФРН і Великобританія з експортерів вугілля перетворилися на імпортерів. Основна причина полягає в тому, що експортоване вугілля виявилося дешевшим, ніж видобуте у країні. Збільшується експорт вугілля з деяких країн, що розвиваються, насамперед з Індії, Венесуели, Колумбії. Найбільшим у світі імпортером вугіл­ля, як і слід було очікувати, є Японія, оскільки потреби країни великі, а свого вугілля бракує.

За даними статистики, 90 % експорту вугілля перевозиться морськими суднами, решта — залізничним і річковим транспортом. Зрозуміло, що трубопроводи для цього непридатні, а пере­возити його вантажними автомобілями або повітряним транспор­том недоцільно й занадто дорого.

У регіонах вуглевидобування доводиться розв'язувати і пробле­ми відходів виробництва. Наприклад, у ФРН відсутні терикони, без яких не можна уявити ландшафт Донбасу. Там пусту породу знову повертають у вироблені штреки.

Слід зазначити, що використання вугілля створює певні про­блеми, основні з них такі:

1.  Внаслідок спалювання вугілля забруднюється, насамперед
сіркою, навколишнє середовище, особливо при спалюванні низько­
сортних бітумних сортів вугілля.

2.  Видобування вугілля пов'язане із значними труднощами,
тому що підземне видобування — дороге та небезпечне, а видобу­
вання відкритим способом потребує значних затрат на рекульти­
вацію земель.

3.            Порівняно з нафтою і природним газом вугілля значно
складніше транспортувати на великі відстані.

4.            Вугілля не дуже придатний вид палива для мобільних енер­
гоустановок на локомотивах та автомобілях.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+