Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 4.2. Лісова промисловість

Наприкінці XX ст. на планеті ліси займали площу 4 млрд га, що становило близько ЗО % суші.

Ліс — це зосередження великих природних багатств, які при­вертають увагу людини.

У Лісовому кодексі України, який Верховна Рада України прий­няла 21 січня 1994 p., міститься таке визначення лісу: "Ліс — це сукупність землі, рослинності, у якій домінують дерева і кущі, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, які у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають одні на інших та на навколишнє середовище".

Лісовими ресурсами є деревина, технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і промисловості.

Гектар хвойного лісу щодня виділяє в атмосферу до ЗО кг ефірної олії, яка знищує шкідливі мікроорганізми. Підраховано, що за рік один гектар лісу очищує 18 млн м3 повітря, забираючи з атмосфе­ри 36 т пилу. Лише 7 % території земної кулі зайняті тропічними лісами, але вони є домівкою для 80 % усіх видів тварин і рослин світу.

Нині лісів у світі менше, ніж в історичному минулому. Людина експлуатує ліс, причому часто робить це нещадно і неекономно. Упродовж останніх двох століть площа лісів у світі скоротилася вдвічі.

На земній кулі, як відомо, є два лісові пояси — північний і південний. У північному поясі заготовлюють здебільшого хвой­ну деревину, а у південному — широколисту. У лісових поясах Землі деревину заготовляють інтенсивніше порівняно з іншими географічними регіонами, де її заготовляють у невеликих обся­гах.

Хвойні ліси є джерелом м'якої деревини, широколисті — твер­дої. Ліси пом'якшують місцевий клімат, захищають землю від ерозії. На жаль, людина, як і раніше, експлуатує ліс, а не управляє ним. Збезлісіння нашої планети триває. Більшість території Західної Європи та регіону Середземного моря втратили свої при­родні ліси багато століть тому. У Китаї деревина вже давно є дефіцитом. Щороку Земля втрачає 12 млн га лісів (переважно тропічних). Це досить велика цифра — 2 % від загальної площі лісів, що залишилися. Якщо ситуація не зміниться на краще, то вже через півстоліття на земній кулі не залишиться лісів при­родного походження. Випалювання лісів з метою одержання до­даткових площ орної землі та пасовищ призводить до "парникового ефекту", бо в атмосферу викидаються великі обсяги двоо­кису вуглецю.

Нині у розвинених країнах Заходу, як правило, щорічно лісів вирубують менше, ніж обсяг природного приросту деревини. Ко­ефіцієнт вирубування (співвідношення вирубування і приросту) перебуває в межах 0,45-0,75. Лише в окремих країнах, напри­клад у Швейцарії і Португалії, деревини вирубували більше, ніж її приростало. За запасами деревини на першому місці стоїть Росія (75 млрд м3). У світі найбільшими експортерами деревини є Канада, СІЛА, Росія та Скандинавські країни. Основними імпор­терами деревини є Західна Європа та Японія. Імпорту тропічної деревини належить помітне місце у загальному його обсягу бага­тьох країн.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+