Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 8.1. Хімічна промисловість

Ця галузь має велике значення в економічному житті сучас­ного світу. Найбільшим регіоном хімічної промисловості вважаєть­ся Західна Європа. До Першої світової війни найрозвиненіша хімічна промисловість була у Німеччині. Згодом позиції цієї га­лузі посилились і в інших країнах. Уже давно у структурі хімічної промисловості на перше місце вийшла нафтохімія. Тривалий час нафтохімія Західної Європи орієнтувалася винятково на при­візну нафту. Нині цей регіон має і власну нафту, видобуту пере­дусім на континентальному шельфі Північного моря.

Нафтохімія і нафтопереробка в Західній Європі сконцентро­вані переважно уздовж морського узбережжя, оскільки саме туди надходить нафта з-за океану або з Північного моря. Нафтопере­робні заводи Східної Європи зосереджені поблизу трас нафтопро­водів, побудованих ще за часів колишнього СРСР. Нафтохімія США концентрується на узбережжі Мексиканської затоки — у районі великого нафтогазоносного басейну.

Нафтохімію Східної і Південної Азії представляє передусім Японія, а також Китай і так звані нові індустріальні країни — Південна Корея, Таїланд, Тайвань та ін.

Хімічна промисловість Росії та інших країн СНД була ство­рена за роки радянської влади за рахунок імпортованої техніки, інтелектуальної допомоги Заходу і виснажливої праці радян­ських людей. На її територіальне розміщення впливали сиро­винний, енергетичний, політичний та інші чинники.

Хімічна промисловість почала розвиватися і в країнах "третього світу". У регіоні Перської затоки виріс новий район нафтохімії світового масштабу. Комбінати, продукцією яких є напівфабри­кати для органічного синтезу і азотних добрив, були побудовані також у державах Північної Африки і Латинської Америки.

Отже, підприємства хімічної промисловості нині є не лише в індустріально розвинених державах, а й у країнах "третього світу". Наукомісткі галузі промисловості найбільше представлені в індустріально розвинених країнах. Серед таких галузей слід на­звати фармацевтичну, виробництво хімікатів спеціального при­значення та високоякісних пластмас.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+