Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Значення ділових листів у зовнішньоекономічній діяльності. Види листів

Ділові листи є важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності.

Від ділового листа залежить:

1. Пошук потенційних партнерів.

2. Можливість встановлення чітких ділових контактів.

3. Пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.

В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально-економічних відносин.

Особливості стилю листа, його структура та зміст вдосконалювались і видозмінювались протягом десятиліть. Змінювались технічні засоби підготовки, написання листа та його носії. Наприклад, комп'ютерна техніка, факс.

В умовах вітчизняної дійсності, в силу відомих причин, ділове листування носить переважно бюрократичний характер і практично повністю не відповідає вимогам розвинених капіталістичних країн в цій області.

Не залежно від того чи направляються ділові листи звичайною поштою,  чи по  факсимільному зв'язку,  його основні параметри, вимоги до підготовки та оформлення тексту залишаються незмінними. Мета написання листа.

Діловий лист - це джерело інформації і одночасно, документ, складений звичайно на паперовій основі, покликаний слугувати досягненню певної поставленої мети.

Цілі написання ділового листа можуть бути різноманітні: Від - заяви про існування організації та переліку їх продукції та послуг.


До - розв'язання конкретних проблем, пов'язаннях з ціноутворенням, строками платежу, поставками продукції і різноманітними іншими питаннями.

В загальному вигляді ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності можуть бути присвячені наступним питанням:

•   співробітництво з іноземними фірмами;

•   участь в торговій і комерційній діяльності;

•   співробітництво у рамках консорціуму;

•   питання, пов'язані з підготовкою та реалізацією контракту, ціні контракту, формам розрахунку і умовам платежу,

•   командирування спеціалістів;

•   підготовка іноземних і національних кадрів;

•   рекламації і врегулювання претензій;

•   медичному обслуговуванню та іншим питанням.

За   функціональним   призначенням   виділяють   три   типи комерційного листування:

1. Запит - відповідь на запит,

2. Пропозиція (оферта) - відповідь на пропозицію, 3. Рекламація (претензія) - відповідь на рекламацію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+