Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Поняття організації

 Організація складає основу світу менеджерів, вона є причиною, яка обумовлює існування менеджменту. Тому почнемо вивчення менеджменту, засвоївши спочатку, що таке організація і для чого нею потрібно керувати.
      Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі чи цілей. Щоб бути справді організацією, ця група повинна відповідати наступним вимогам:
- наявність, принаймні, двох людей, які вважають себе частиною цієї групи;
- наявність хоча б одної спільної мети;
- наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

      Організації є формальні і неформальні. Наведене вище означення справедливе не просто для організації, а для фор¬мальної організації. Існують також неформальні організації, групи, які виникають спонтанно, але в яких люди вступають у взаємодію один з одним досить регулярно. Неформальні організації існують у всіх формальних організаціях, за винятком дуже маленьких. І хоч у них нема керівника, неформальні організації відіграють важливу роль.
      Складні організації Управління дуже рідко має справу з організаціями, які мають лише одну мету. Складні організації мають набір взаємопов'язаних цілей. Наприклад, «Мак Доналдс» є організацією, яка складається більш як із семи тисяч самостійних підприємств, робота яких забезпечується підтримкою великої кількості організацій, які ведуть будівництво магазинів і цехів, здійснюють рекламу, проводять закупку продуктів, розробляють нові види продукції, здійснюють контроль якості. Кожна установа «Мак Доналдс» має свої плани реалізації продукції та прибугків. Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих елементів, що складають цілісне утворення, яке має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

      Організація складається з керуючої та керованої підсистем. Керуюча підсистема включає ті складові елементи, які забезпечують процес управління. До складу керованої підсистеми входять елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, комерційної і а інших видів діяльності.

       Вище представлений вигляд процесу функціонування організації як відкритої системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+