Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Суть і структура світового фінансового ринку

Капітал
Реальний (фізичний)- засоби  виробництва і товарні запаси
Грошовий – фінансові ресурси (фінанси)
 
Фінансові ресурси світу — це сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних  організацій і міжнародних фінансових центрів світу (широке     визначення);
    Фінансові ресурси світу    - це   тільки   ті   фінансові   ресурси,    які використовуються в    міжнародних економічних відносинах, тобто відносинах між         резидентами і нерезидентами (вузьке визначення).
    Форми  міжнародного руху
фінансових ресурсів
Рух фінансів, що належать приватним особам, компаніям, національним і міжнародним організаціям, державам, між країнами - міжнародний рух капіталу

Рух фінансів, що зайняті в обслуговуванні платежів у перебігу міжнародної торгівлі товарами і послугами, передачі знань (технологій) і міжнародної міграції робочої сили-міжнародні валютно-розрахункові відносини

 
Фінансові ресурси світу
Основна маса фінансових ресурсів світу зосереджена в розвинутих країнах
Фінансові ресурси світу
Фінансова допомога

Світовий фінансовий ринок (світові ринки капіталу)
Золотовалютні резерви (ЗВР)

Ринок страхових послуг
Ринок акцій
Кредитний ринок
Приватні ЗВР
Офіційні ЗВР
Ринок деривативів
Валютний ринок
Кредити і гранти міжнародних органів
Міждержавні кредити і гранти
Ринок боргових цінних паперів

Ринок банківських кредитів

 
Важливою частиною фінансової системи є фінансові ринки, на яких здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів. Такі ринки виникають унаслідок існування в економіці тимчасово вільних капіталів. Завдяки фінансовим ринкам вони перетворю­ються в позичковий капітал, що інвестується в економіку.
СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК - сукупність фінансово-кредитних організацій, які як посередники перерозподіляють фінансові активи між кредиторами і позичальниками, продавцями і покупцями фінансових ресурсів.
Головна функція світового фінансового ринку - забезпечення міжнародної ліквідності, тобто можливості швидко залучити достатню кількість грошових коштів у різних формах на вигідних умовах на наднаціональному рівні.

Поділ світового фінансового ринку за часом обігу

Грошовий ринок (короткостроковий до 1 року)
Ринок капіталу (довгостроковий, понад 1 рік)
 
Фінансові
 посередники

Фінансові
ризики

Заощадники
Позичальники
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+