Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.11.2. Рибництво і рибальство

Рибництво — одна з галузей господарства, що займається риборозведенням, збільшенням і поліпшенням якості рибних за­пасів. Вирізняють рибництво у природних водоймах і ставкове.

Рибальством людство займається здавна, воно поширене скрізь на планеті. Рибальство — лов і добування риби, морського звіра, китів, морських безхребетних та інших морепродуктів. Рибаль­ство поділяється на промислове і любительське; промислове, у свою чергу, поділяється на океанічне (морське далеко від берегів), морське прибережне і озерно-річкове. Щороку у світі виловлюють близько 100 млн т* риби. Щорічний вилов риби в океанах стано­вить 81 млн тонн. До речі, до обсягів виловленої риби зарахо­вують не лише рибу, а й інші дари моря, наприклад, крабів.

Половина вилову риби припадає на шість країн: Китай, Япо­нію, Росію, США, Чилі та Перу. З третини виловленої риби виго­товляють корми для тварин. Здебільшого рибу ловлять на кон­тинентальному шельфі. У відкритому океані вилов практично не ведуть.

У внутрішніх водоймах щороку виловлюють 13 млн т риби. Найбільшу кількість риби з внутрішніх водойм виловлює Ки­тай — 4,1 млн т щорічно. На другому місці за цим показником перебуває Індія — 1,2 млн тонн. Найпоширеніша риба у Китаї та Індії — короп. Колишній СРСР посідав третє місце, виловлюю­чи у внутрішніх водоймах 0,9 млн т риби. Для порівняння за­значимо, що в США цей показник скромніший — лише 75 тис. т риби.

Відбувається переміщення основних районів рибальства з пів­нічної у південну частину Світового океану. Набуває поширення рибальство на спеціально створених рибних фермах. Рибні фер­ми забезпечують щорічний вилов риби в обсязі 10 млн тонн.

 

Найбільшого розвитку вони набули у Китаї (2,5 млн т) та Індії (1,2 млн т). Вилов риби в морях та океанах, розведення риби на фермах та інші заходи мають загальну назву "аквакультура".

* Англомовна література, наводячи обсяг виловленої риби, використовує такі одиниці вимірювання, як "коротка тонна" і "метрична тонна". Метрична тонна дорівнює 1000 кг, коротка становить 0,0842 метричної, тобто 842 кг. Тут показ­ники наведені у метричних тоннах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+