Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління підприємством

Методи управління – це способи впливу на окремих працівників і трудові колективи, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, організація).

За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на:

-         матеріальні;

-         соціальні;

-         мотиви примусового характеру.

Методи управління діяльністю підприємств:

-         економічні;

-         соціально-психологічні;

-         організаційні.

Економічні методи управління – це такі методи, які реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах через використання товарно-грошових відносин.

Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви соціальної поведінки людини.

Організаційні методи управління - це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва.

Організаційні методи управління :

-         регламентні;

-         розпорядчі.

Регламентні методи – формування структури та ієрархії управління, делегування повноважень і відповідальності певним категоріям працівників фірми, визначення орієнтирів діяльності підлеглих, надання методично-інструктивної та іншої допомоги виконавцям.

Розпорядчі методи – охоплюють поточну (оперативну) організаційну роботу і базуються, як правило, на наказах керівників підприємств. Вони передбачають визначення конкретних завдань для виконавців, розподіл цих завдань між ними, контроль виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+