Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Фінансові відносини у некомерційних організаціях

Фінансові відносини у громадських об’єднаннях відбуваються:

        між членами об’єднання на предмет сплати членських внесків;

        між структурними підрозділами на предмет передачі майна, розрахунків за комерційну діяльність;

        з державним бюджетом на предмет сплати податків, реєстраційного збору, сплати штрафів.

Серед об’єднань громадян особливе місце займають творчі та професійні спілки, доброчинні фонди.

Професійна спілка – добровільне об’єднання трудящих за професійною ознакою. Фінансується за рахунок добровільних внесків її членів. Професійні спілки об’єднують великі колективи трудящих і відіграють важливу роль в житті суспільства. Вони мають в своєму розпорядженні господарські підрозділи та значні кошти. Ці кошти можуть зберігатися в комерційних банках і виконувати роль інвестиційних фондів. Дуже часто під егідою професійних спілок фінансуються заходи культурно-масової роботи та відпочинку не тільки членів організації.

Творча спілка – добровільне об’єднання осіб творчих професій за професійною ознакою. Фінансується за рахунок добровільних внесків її членів. Діяльність творчих спілок в основному спрямована на захист певної категорії творчих митців – художників, артистів, письменників і т.д. За рахунок коштів цих організацій утримуються заклади лікувально оздоровчого та відпочинкового характеру, що обслуговують членів спілок та їхні сім’ї.

Доброчинний фонд – форма реалізації і розвитку благодійної діяльності. В залежності від статусу доброчинні фонди діляться на місцеві та державні. Доходи доброчинних фондів формуються за рахунок:

-          внесків членів фондів;

-          благодійних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

-          коштів, що передаються на фінансування конкретних програм, що відповідають завданням фонду;

-          кредитів та інших позик.

Відомі в Україні своєю діяльністю такі фонди:

-          Всеукраїнський фонд оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків

-          Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

-          Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення"

-          Український фонд підтримки підприємництва (УФПП)*

-          Фонд України соціального захисту інвалідів

-          Фонд соціального страхування України

-          Фонд соціального захисту  України

-          Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

-          Український фонд миру

-          Дитячий фонд України

-          Український фонд культури

-          Фонд соціального захисту та постприватизаційної підтримки колективних та приватних власників

Терміни для запам’ятовування

-          Бюджетна установа

-          Громадська організація

-          Професійна спілка

-          Творча спілка

-          Доброчинний фонд

Питання для самоконтролю

1.      Особливості фінансування державних установ.

2.      Які підприємства входять до складу бюджетних установ та закладів?

3.      Групи некомерційних державних установ в залежності від їхньої фінансової діяльності.

4.      Недержавні (громадські) некомерційні організації.

5.      Особливості фінансової діяльності недержавних некомерційних організацій.

Список літератури за темою

1. Про об'єднання громадян. Закон України від 16.06.92.

2. Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: Т.О.В. “ЦМДС”, 1998. с. 87 – 97 (Фінанси некомерційних установ і організацій, фінанси громадських організацій і доброчинних фондів)

3. Сергійко О.В. Товариства взаємного кредитування як форма фінансування малого підприємництва //Фінанси України. 1999. - №7 – С.66 - 73

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+