Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Розкриття інформації про доходи в фінансовій звітності

У фінансовій звітності компанії мають розкривати:

а) облікову політику, прийняту для визнання доходу, включаючи методи, які застосовуються для визначення стану завершення операції, що передбачає надання послуг;

б) суму кожної суттєвої категорії доходу, визнаного протягом певного періоду, включаючи дохід, отриманий від:

- реалізації товарів;

- надання послуг;

- відсотків;

- роялті;

- дивідендів;

- суму доходів, яка виникає від обміну товарів або послуг, що включено до кожної суттєвої категорії доходу.

Також розкриває будь-який непередбачений прибуток або збиток відповідно до МСФО 10 «Непередбачені події та події, які відбуваються після дати балансу».

Непередбачений прибуток або непередбачені збитки можуть виникати від таких статей, як витрати на гарантійне обслуговування, претензії, штрафні санкції або можливі збитки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+