Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. система наукового забезпечення і безпеки туризм

Безпека туристів на території України гарантується державою [17, ст.26].  ДК МПСТ України разом з зацікавленими міністерствами і відомствами розробляє загальнодержавну та регіональні програми забезпечення захисту і безпеки туристів і організовує їх виконання [51].

Суб’єкти туристської діяльності розробляють конкретні заходи по забезпеченню безпеки туристів, екскурсантів, що беруть участь в туристських подорожах, походах, змаганнях, попередженню травматизму та нещасних випадків і несуть відповідальність за їх виконання.

З метою забезпечення безпеки туристів суб’єктт туристської діяльності повинні здійснити:

§ підготовку безпечних умов для перебування туристів, обладнання траси походів, прогулянок, екскурсій, місць проведення змагань;

§ забезпечити туристів справним спорядженням і інвентарем;

§ навчання туристів методам профілактики і захисту від травм та нещасних випадків, інструктаж по наданню першої долікарської допомоги;

§ інформувати про джерела небезпеки, які можуть бути спричинені характером маршруту і поведінкою самих туристів;

§ контроль за підготовкою туристів до подорожей, походів, змагань, інших туристських міроприємств;

§ надання оперативної допомоги потерпілим туристам, транспортування потерпівших;

§ розробку і реалізацію спеціальних вимог безпеки при організації і проведенні походів по автомобільному, гірському, лижному, велосипедному, водному, мотоциклетному, пішохідному туризму і спелеотуризму [17, ст.27].

Для цих цілей створюється АРС , які можуть бути спеціалізованими або неспеціалізованими, створеними на професійній або непрофесійній основі. У відповідності з специфікою діяльності професіональні  АРС можуть бути спеціалізованими (воєнізованими). АРС поділяється на державну, комунальну, АРС громадських організацій і АРС підприємств, закладів і організацій, в тому числі, Державна служба медицини катастроф  [22, ст.8]. Крім того, з метою забезпечення безпечних умов для туристської діяльності в гірських, лісових і спелеологічних районах, а також безпеки населення в місцях масового відпочинку діє Державна спеціалізована АРС пошуку та рятування туристів з регіональними аварійно-рятувальними формуваннями в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій областях та в АР Крим [41].

З метою здійснення практичної роботи по забезпеченню безпеки туристів, надання їм допомоги і захисту в екстремальних ситуаціях суб’єкти туристської діяльності, що спеціалізуються на організації туристських подорожей з використанням активних способів пересування, створюють ПРС або укладають договори з уже існуючими службами на обслуговування [17, ст.28].

ПРС розробляють і реалізовують спеціальні вимоги безпеки для туристів, що використовують активні форми пересування [47, п.4]. З цією метою:

§ вивчають район туристських подорожей активних форм пересування з врахуванням всіх його особливостей і готують рекомендації з питань забезпечення безпеки;

§ приймають участь в підготовці безпечних умов для проходження туристами траси походів, прогулянок, екскурсій, в місцях проведення змагань, забезпечення туристів засобами індивідуального та колективного захисту, оснащення справним спорядженням та інвентарем, а також в перевірці відповідності вимогам безпеки місць розміщення і харчування туристів в зонах підвищеної небезпеки;

§ організовують навчання працівників і туристів засобами профілактики і захисту від травм та нещасних випадків, інформують їх про джерела небезпеки, які можуть бути обумовлені характером маршруту, траси і поведінкою самих туристів;

§ проводять спеціальний інструктаж з питань безпеки під час проведення походів, подорожей, змагань, інших туристських міроприємств, надання першої медичної допомоги;

§ перевіряють теоретичну і спеціальну підготовку, матеріальне забезпечення і наявність аварійного запасу медикаментів і продуктів харчування в групах туристів, які ідуть в складні туристські походи і подорожі, а також рівень знань інструкторським складом засобів забезпечення безпеки, усувають працівників, які не відповідають вимогам;

§ проводять оперативний контроль за підготовкою туристів до походів, змагань, дотримування ними вимог безпеки;

§ перевіряють стан маршрутів і усувають виявлені недоліки по оснащенню потенціально небезпечних ділянок;

§ забезпечують туристські групи необхідною інформацією про погоду, розміщення найближчих медичних закладів на шляху проходження;

§ ведуть облік туристів, що вийшли в похід, подорож, екскурсію або  які прийняли участь у змаганнях, і контролюють їх повернення на попередньо обумовлені місця;

§ забезпечують швидку передачу одержаних штормових попереджень інструкторам, які разом з групами туристів або екскурсантів знаходяться в поході або на трасі, з метою прийняття необхідних мір для забезпечення безпеки туристів і екскурсантів;

§ підтримують відповідними засобами постійний зв’язок з групами туристів, що знаходяться в місцях підвищеної небезпеки;

§ безпосередньо з участю інших служб ведуть пошук і рятувальні роботи, надають першу медичну допомогу туристам, що попали в біду на місці події, негайно транспортують потерпівших в лікувальні заклади.

Для повного і якісного здійснення покладених на них завдань ПРС взаємодіють і коректують свої дії з органами охорони здоров’я, зв’язку, внутрішніх справ, транспорту, лісового і водного господарств, гідрометеорологічної служби, органами цивільної оборони і туристсько-спортивними організаціями. Керівники суб’єктів туристської діяльності  розробляють з вказаними органами спільні міроприємства з основних питань [47, п.6].

З органами охорони здоров’я:

§ проведення медичних оглядів туристів перед виходом в багатоденні подорожі вищої категорії складності;

§ комплектування медичного обладнання ПРС;

§ надають інформацію про епідеміологічний стан;

§ проводять спеціальні заняття для одержання туристами практичних навиків з надання першої долікарської допомоги, в випадку необхідності, на місці пригоди;

§ видають брошури, буклети по профілактиці травматизму і нещасних випадків.

З органами зв’язку:

§ присвоєння радіочастот для радіостанцій ПРС;

§ забезпечення позачерговим (по спецпаролях) телефонним і телеграфним зв’язком при проведені пошуково-рятувальних робіт і надання допомоги в екстремальних випадках.

З органами внутрішніх справ:

§ надання усесторонньої допомоги в організації і проведенні пошуково-рятувальних робіт;

§ організація лекцій, бесід, виступів і інструктажів перед туристами по профілактиці різних видів пригод, дотримування правил протипожежної безпеки, а також правопорушень.

З органами транспорту:

§ виділення необхідних транспортних засобів для проведення пошуково-рятувальних робіт;

§ проведення ремонту при наявності спеціального автотранспорту в ПРС;

§ позачергове одержання білетів в зв’язку з виконанням пошуково-рятувальних робіт працівниками цих служб.

З органами лісового господарства:

§ надання ПРС інформації про райони стихійного лиха (паводків, лісових пожеж, снігових лавин) у випадку їх виникнення і небезпечних, в зв’язку з цим, місць маршрутів;

§ надання працівниками лісництв інформації і практичної допомоги, туристським групам на складних і небезпечних маршрутах;

§ повідомлення ПРС про групи туристів, що попали в аварійну ситуацію в районах дії лісничих підрозділів.

З товариством рятування на воді:

§ організація бесід, інструктажів і практичних занять з туристами у відношенні прийомів рятування і надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках на воді;

§ перевірка технічного стану і готовності плавзасобів, що використовуються в походах і подорожах по водних маршрутах;

§ допомога ПРС в організації і проведенні пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних засобів зв’язку, водного транспорту і рятувального обладнання;

§ видання спеціальних брошур, плакатів, листівок та іншої літератури з профілактики нещасних випадків на воді.

З органами гідрометеорологічної служби:

§ інформація про фактичний стан і очікуваних змін гідрометеорологічних умов, стану погоди;

§ надання довготривалих і короткотривалих гідрометеорологічних прогнозів;

§ попереднє попередження про виникнення або посилення гідрометеорологічних явищ, небезпечних для туристів.

З органами цивільної оборони:

§ попередження керівнику суб’єктів туристської діяльності про загрозу в виникненні  надзвичайних ситуацій;

§ допомога ПРС в організації і проведенні пошуково-рятувальних, та інших невідкладних робіт в районі лиха, в випадку необхідності – приймають безпосередню участь у вказаних роботах з використанням необхідних сил і засобів.

З туристсько-спортивними організаціями:

§ наявність і відповідність встановленим вимогам матеріальної бази ПРС;

§ надання їм консультативної і методичної допомоги у відношенні забезпечення безпеки туристів при проведені оздоровчо-спортивних міроприємств з використанням активних форм пересування;

§ допомога ПРС в розробці і прокладанні маршрутів, а також в організації проведення пошуково-рятувальних робіт з використання власних сил і засобів.

Структура і штат ПРС визначаються керівником суб’єкту туристської діяльності. Комплектуються  вони з працівників, що мають досвід роботи і які пройшли відповідну практичну підготовку. Персональний склад ПРС погоджується з відповідними структурними підрозділами по туризму місцевих органів державної виконавчої влади. ПРС забезпечуються необхідним обладнанням, апаратурою, штатним запасом матеріалів за рахунок суб’єкта туристської діяльності. При необхідності виділяється транспорт. Обов’язки по забезпеченню служб лежать на керівникові суб’єкту туристської діяльності.

Керівники суб’єктів туристської діяльності призначають начальників ПРС, які несуть персональну відповідальність за виконання покладених на ПРС завдань, забезпечують їх постійну готовність до негайного виїзду для пошуку, рятування і надання необхідної допомоги туристам. ПРС є структурними підрозділами суб’єктів туристської діяльності, підпорядковуються безпосередньо керівнику. На цих працівників повністю поширюються вимоги діючого законодавства і форми оплати, встановлені в суб’єктах туристської діяльності.

ДК МПСТ України разом з Міністерством освіти і науки України формує сітку учбових закладів різного рівня підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для підприємств туристської індустрії, приймає участь в складанні учбових планів і програм навчання і контролює якість учбового процесу. Введення туризму в програми навчання молоді є важливим засобом освіти і виховання [17,ст.29].

Науковий центр розвитку туризму створюється з метою наукового забезпечення державної політики в області туризму, прогнозування і визначення перспектив розвитку і  шляхів втілення її в практику [17, ст.30].

Основними функціями наукового центру розвитку туризму є:

§ проведення наукових, економічних, соціальних, маркетингових та інших аналітичних досліджень в інтересах держави і суб’єктів туристської діяльності;

§ координація науково-дослідницьких робіт по проблемах туризму;

§ розробка проектів національних і регіональних програм розвитку туризму;

§ інформаційно-рекламна діяльність, створення банку даних туристської інформації, її комп’ютерна обробка і поширення;

§ проведення експертиз і надання кваліфікованих висновків для забезпечення атестації, сертифікації і ліцензування суб’єктів туристської діяльності;

§ підготовка планів і програм для учбових закладів різного рівня, які готують кадри для галузі туризму.

 Положення  про науковий центр розвитку туризму затверджується ДК МПСТ України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+