Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.6. Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів

6. Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів

Товарні втрати можливі під час транспортування, приймання, зберігання й відпуску товарів. Їх поділяють на нормовані та ненормовані. До нормованих належать природні втрати, а також втрати від биття й пошкодження товарів у межах установлених норм. Ненормовані втрати — це нестачі та інші понаднормовані втрати. Норми природних втрат є граничними і застосовуються лише в тому разі, коли під час приймання товарів або інвентаризації виявляють фактичну нестачу їх. Розмір заподіяних торговель­ному підприємству збитків, що підлягають відшкодуванню
матеріальними особами, визначають згідно із законодавчими
актами.

Під час проведення інвентаризації товарів на підприємствах торгівлі виконують такі роботи:

наказом за підприємством встановлюють обсяг об’єктів інвентаризації, дати початку і завершення інвентаризації, склад інвентаризаційних комісій;

перед початком інвентаризації матеріально відповідальна особа дає розписку в тому, що до початку проведення інвентаризації усі документи передано до бухгалтерії, а цінності оприбутковано або списано;

інвентаризаційна комісія за кожною матеріально відповідальною особою складає інвентаризаційні описи, в яких фіксує фактичну наявність об’єктів інвентаризації (товарів) підрахуванням, зважуванням, обмірюванням;

фактичні дані інвентаризаційних описів зіставляють з обліковими даними облікових регістрів, за підсумками складають порівняльну відомість із відображенням за відповідними номенклатурами об’єктів обліку результатів інвентаризації — надлишків або нестач;

матеріально відповідальна особа надає пояснення з наявних відхилень фактичних даних від даних обліку;

робоча інвентаризаційна комісія розробляє пропозиції щодо регулювання результатів інвентаризації;

центральна інвентаризаційна комісія і керівник підприєм-
ства затверджують результати інвентаризації;

результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку.

Якщо матеріально відповідальна особа не дає письмового зобов’язання стосовно погашення встановлених нестач, псування товарів, тоді матеріали інвентаризації передають до суду й відшкодування здійснюють на підставі відповідного рішення суду.

Результати інвентаризації регулюють у такий спосіб: за результатами пересортування проводять залік нестач надлишками (у межах одного виду товарів і однієї матеріально відповідальної особи); втрати цінностей у межах встановлених норм відносять до витрат періоду; понаднормової нестачі цінностей понад норми витрат і втрат від псування підлягають відшкодуванню матеріально відповідальними особами, винними у виникненні їх; якщо конкретних винуватців не встановлено, або суд відмовив у позові до винуватця, нестачі списують на результати фінансової діяльності (збитки). Встановлені надлишки оприбутковують зі збільшенням на цю суму доходів.

При цьому роблять такі записи:

На суму пересортування:

Дебет рахунка 28               Кредит рахунка 28

На суму встановлених надлишків:

Дебет рахунка 28               Кредит рахунка 719

У разі встановлених нестач товарів можливі два варіанти: коли винну особу встановлено або судом відмовлено у позові, й коли винну особу не встановлено.

Суми нестач й втрат від псування цінностей до ухвалення рішення стосовно конкретних винуватців відображають на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належну до відшкодування суму зараховують до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

Нестача і псування товарів у межах норм природного убування під час при зберігання та реалізації

Дебет рахунка 947             Кредит рахунка 28

Понаднормова втрата товарів природного убування під час перевезення

Дебет рахунка 947             Кредит рахунка 63

Понаднормові втрати товарів природного убування при зберіганні й реалізації

Дебет рахунка 947             Кредит рахунка 28

Зменшення суми податкового кредиту під час наведених вище операцій

Дебет рахунка 947             Кредит рахунка 641

На суму списаних нестач або псування цінностей, що підлягають утриманню з винних осіб:

Дебет рахунка 375             Кредит рахунка 716

Відображають податкове зобов’язання з ПДВ:

Дебет рахунка 716             Кредит рахунка 641

Погашення нестач:

Дебет рахунків 30, 31, 66 тощо       Кредит рахунка 375

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+