Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.7. Види грошових реформ. Методи стабілізації валют

4.7 Види грошових реформ. Методи стабілізації валют

Грошова реформа - це повне чи часткове перетворення грошової системи.

1. Перехід від одного типу грошової системи до іншої чи від одного грошового товару до іншого, наприклад, від менш коштовного металу до більш коштовного чи від біметалізму до монометалізму.

2. Заміна монети, що стала неповноцінною і знеціненою, повноцінною чи нерозмінних грошових знаків розмінними. Так, у 1695 році у Великобританії був прийнятий закон, за яким всі старі монети, що втратили вагу, необхідно було здати для перекарбування в нові.

3. Зміни в системі емісії чи забезпечення грошей.

4. Утворення нової грошової системи в зв'язку з перебудовою (як, наприклад, в Україні й інших країнах СНД).

5. Стабілізація валюти, тобто заходи для упорядкування грошового обігу.
Звичайно стабілізація проводиться під час сильної інфляції і розладі економіки.

Методи стабілізації валют

1. = Нуліфікація - це ліквідація старих грошових знаків і випуск нових. Вона проводиться в результаті понад сильної інфляції, коли купівельна спроможність грошей зводиться практично до нуля, а також у зв'язку зі зміною політичної влади. У першому випадку нуліфікації означає оголошення державою грошових знаків, що знецінилися, недійсними.


2. Дефляція - це скорочення грошової маси шляхом вилучення із обертання надлишкових грошових знаків. Тобто, дефляція не є методом самого реформування грошових систем. У період золотого стандарту вона часто передувала грошовим реформам, створюючи більш сприятливі умови для їх проведення.

3. Деномінація - це укрупнення грошової одиниці шляхом обміну у визначеній пропорції старих грошових знаків на нові. Коефіцієнтом укрупнення грошей звичайно є одиниця з одним чи декількома нулями, і в такій же
відповідності перераховуються ціни товарів і послуг, зарплата, пенсії, тарифи і т.д. Деномінація значно спрощує грошовий обіг, облік і розрахунки в країні однак її доцільно проводити лише після зниження інфляції до стійко помірного рівня, інакше незабаром буде потрібно нова деномінація, а її проведення — дорогий захід.

4. Девальвація означає:

а) зменшення золотого змісту грошової одиниці країни (у період дії золотого стандарту),

б) зниження її обмінного курсу стосовно іноземних валют. В умовах фіксованого валютного курсу (коли він встановлюється урядом) девальвація теж проводиться офіційно (за рішенням державних органів). Коли ж у країні діє вільний валютний курс, можлива девальвація носить ринковий (фактичний) характер:    обмінний   курс   національної   валюти   падає   «автоматично», безпосередньо під впливом змін у відповідності валютного попиту та пропозиції.

5. Ревальвація — це протилежний девальвації процес підвищення золотого вмісту чи валютного курсу грошової одиниці, країни. Вона також можлива в офіційному і ринковому варіантах і застосовується, зокрема, для відновлення купівельної спроможності грошей після їхнього інфляційного забезпечення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+