Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 7.1. Безпосередня робота

Соціальний працівник (або інший спеціаліст) відвідує сім'ю і при цьому:

•  звертає увагу на зовнішній вигляд будинку та території навколо
нього, а також під'їзду, квартири;

•  зустрічаючись із сім'єю, намагається побачитися не тільки з ма­
тір'ю, але і з батьком, іншими дітьми і дорослими членами сім'ї;

•  розпитує батьків про потреби, проблеми, ресурси, позашкільні
заняття дитини (якщо вона досягла шкільного віку);

•  відповідає на запитання батьків;

•  спостерігає за тим, як в сім'ї поводяться з дитиною, навчають і
розвивають її;

•  демонструє стратегії поведінки, навчання, розв'язання проблем.
Батьки також наносять візит соціальному працівнику (або іншим

спеціалістам) і в ході його:

•  батьки спостерігають, як спеціаліст поводиться з дитиною (нап­
риклад, у класі або на прийомі, під час тестування);

•  спеціалісти відповідають на запитання батьків, пояснюють, обго­
ворюють інформацію;

•  спеціалісти спостерігають, як батьки поводяться з дитиною;

•  спеціаліст знімає на відео батьків із дитиною, потім аналізує ре­
зультати;

•  показує батькам відеоматеріали, щоб разом обговорити і проана­
лізувати побачене;

•  соціальний працівник організовує консультації з представниками
інших служб, якщо це необхідне йому для кращого розуміння та
вирішення проблем;

•  дає батькам заповнити карти і схеми, анкети стосовно розвитку
дитини, потім порівнює їхні результати зі своїми спостереженнями;

•  батьки відвідують засідання комісії (або сесії команди спеціаліс­
тів) з приводу їхньої дитини;

•  соціальний працівник (самостійно або з іншими спеціалістами)
допомагає батькам вибрати книги, іграшки, спеціальне навчаль­
не устаткування;

•  соціальний працівник організовує збори, щоб оцінити розвиток
дитини в ході виконаня реабілітаційного плану;

•   надає батькам письмовий звіт про результати тестування або оці­
нювання;

•   передає батькам письмовий висновок із рекомендаціями для за­
нять удома;

•   показує батькам папку з матеріалами про їхню дитину і обгово­
рює з ними їх зміст;

•   запрошує батьків у клас, де проводяться заняття, залучає їх для
допомоги в проведенні занять, запрошує до спілкування з персо­
налом, щоб батьки поділилися своїм досвідом і висловили думку
про надані послуги.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+