Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Товар робоча сила та його властивості

5.1 Товар робоча сила та його властивості

Капіталізмом називається така форма організації суспільства, при якій земля, фабрики, заводи і т.п. належать капіталістам, а основна маса народу не має засобів виробництва і змушена тому найматися в працівники.

Процес наймання на роботу являє собою в той час продаж робочої сили.

Під робочою силою, чи, здатністю до праці, розуміється сукупність професійних якостей, якими володіє людина і затрачає при виробництві матеріальних благ.

Умови перетворення робочої сили в товар

1. Особиста юридична воля працівника.

2. Відсутність у працівника засобів виробництва і, унаслідок цього, засобів існування.

3. Виробництво в умовах панування капіталу характеризується тим, що основні фактори, необхідні для його початку, — засоби виробництва і робоча сила, відділені один від одного. Для початку процесу виробництва необхідний продаж робочої сили капіталісту.

Як будь-який інший товар, робоча сила володіє двома властивостями -вартістю і споживчою вартістю. Вартість робочої сили визначається вартістю засобів існування робітника і його родини, необхідних для підтримки здатності до праці. Якщо розглядати в історичному плані, вартість робочої сили росте в силу чинності закону узвишшя потреб, зросту складності, кваліфікації й інтенсивності праці.

Споживча вартість робочої сили укладається в її здатності робити вартості більше, ніж вона сама коштує. Споживча вартість робочої сили, як і всякого іншого товару, здійснюється в користуванні, у споживанні, а її споживання є праця. Покупка робочої сили здійснюється заради її здатності створювати в процесі виробництва додаткову вартість.

Особливості товару "робоча сила"

1. Продається, як правило, у кредит.

2. Продається на певний строк.

3. В момент продажу робоча сила, як будь-який інший товар, не відокремлюється від її власника - самого робітника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+