Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.1. Товар робоча сила та його властивості

5.1 Товар робоча сила та його властивості

Капіталізмом називається така форма організації суспільства, при якій земля, фабрики, заводи і т.п. належать капіталістам, а основна маса народу не має засобів виробництва і змушена тому найматися в працівники.

Процес наймання на роботу являє собою в той час продаж робочої сили.

Під робочою силою, чи, здатністю до праці, розуміється сукупність професійних якостей, якими володіє людина і затрачає при виробництві матеріальних благ.

Умови перетворення робочої сили в товар

1. Особиста юридична воля працівника.

2. Відсутність у працівника засобів виробництва і, унаслідок цього, засобів існування.

3. Виробництво в умовах панування капіталу характеризується тим, що основні фактори, необхідні для його початку, — засоби виробництва і робоча сила, відділені один від одного. Для початку процесу виробництва необхідний продаж робочої сили капіталісту.

Як будь-який інший товар, робоча сила володіє двома властивостями -вартістю і споживчою вартістю. Вартість робочої сили визначається вартістю засобів існування робітника і його родини, необхідних для підтримки здатності до праці. Якщо розглядати в історичному плані, вартість робочої сили росте в силу чинності закону узвишшя потреб, зросту складності, кваліфікації й інтенсивності праці.

Споживча вартість робочої сили укладається в її здатності робити вартості більше, ніж вона сама коштує. Споживча вартість робочої сили, як і всякого іншого товару, здійснюється в користуванні, у споживанні, а її споживання є праця. Покупка робочої сили здійснюється заради її здатності створювати в процесі виробництва додаткову вартість.

Особливості товару "робоча сила"

1. Продається, як правило, у кредит.

2. Продається на певний строк.

3. В момент продажу робоча сила, як будь-який інший товар, не відокремлюється від її власника - самого робітника.