Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.12. Версальська система

В історичній науці терміном "Версальська система" прийнято нази­вати міжнародні угоди, ініційовані державами — переможницями у Першій світовій війні. Вони були укладені 28 червня 1919 р. на Паризькій мирній конференції між США, Великою Британією, Францією, Італією, Японією, Бельгією, Болівією, Бразилією, Кубою, Еквадором, Грецією, Гватемалою, Гаїті, Хіджазом, Гондурасом, Ліберією, Нікарагуа, Панамою, Перу, Польщею, Пор­тугалією, Румунією, Королівством сербів, хорватів і словенців, Сіамом, Че-хословаччиною та Уругваєм, з одного боку, і Німеччиною — з іншого.

Версальський договір містив 15 розділів (440 статей).

Німеччина зобов'язувалась: 1) дотримуватися встановлених згідно з договором кордонів з Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехословаччиною, Польщею та Данією, визнавати незалежність цих країн та майбутні угоди держав-переможниць з Бельгією і Нідерлан­дами; 2) здійснити демілітаризацію Рейнської зони; 3) повернути під фран­цузький суверенітет Ельзас і Лотарингію та передати Франції терміном на 15 років право на видобуток вугілля у Саарському басейні; 4) визнати незалежність всіх територій Російської імперії, які входили до її складу до 1 серпня 1914 р., нечинність договорів, укладених з радянською Росією, зокрема Брестського (Берестейського) мирного договору 1918 р.; 5) відмо­витися від власних колоній; 6) скоротити армію та флот, скасувати Ген­штаб, загальну військову повинність, зруйнувати укріплення на кордонах; 7) сплатити репарації переможцям; 8) дотримуватися принципу найбіль­шого сприяння в економічних відносинах із союзними державами, скасу­вати всі економічні угоди з Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, Туреччи­ною і Болгарією; 9) відкликати свої війська з Прибалтики.

Версальська система визнавала винними у розв'язанні Першої світової війни виключно Німеччину та її союзників.

Учасники конференції прийняли рішення про судове переслідування Вільгельма II та осіб, що "вчинили дії, супротивні законам і звичаям війни".

Складовою частиною Версальської системи стало прийняття Статуту Ліги Націй, який відразу підписали 44 держави. Метою нової міжнарод­ної організації, згідно зі Статутом, був "розвиток співробітництва між наро­дами та гарантування миру і безпеки".

Версальський договір набув чинності у січні 1920 р. після ратифі­кації його Великою Британією, Францією, Італією, Японією та Німеч­чиною, він "офіційно завершив" Першу світову війну. США відмови­лись від ратифікації через небажання визнавати Лігу Націй, Китай, Хіджаз та Еквадор — через незгоду з деякими статтями.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+