Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.7. Нормування витрат

Оборотні фонди підприємства належать до нормованих. Визначення потреби підприємства в сировині та інших видах матеріальних ресурсів здійснюється за певними нормами їхніх витрат.

Норми оборотних фондів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей на підприємстві і розраховують у днях запасу, нормах запасу, гривнях на розрахункову одиницю.

Норма витрат – гранично допустима величина витрати на виготовлення продукції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосування найпрогресивнішої технології та сировини (матеріалів) найвищого ґатунку.

Норми класифікуються за наступними ознаками:

А) за призначенням:

-       норми витрат сировини;

-       норми витрат матеріалів;

-       норми витрат енергії;

-       норми витрат палива.

Б) масштабом дії

                          -  групові (на однакові види продукції);

                          -  індивідуальні.

В) періодом дії

                          -  річні (для поточного планування);

                          -  перспективні.

Г) ступенем деталізації об’єктів нормування (вузла та вироби в цілому)

Д) ступенем деталізації нормованих ресурсів

- специфіковані (на види ресурсів з конкретними

      параметрами);

- зведені (на види ресурсів за звуженою номенклатурою).

 

Оборотні фонди нормують наступними методами:

1.     Аналітично-розрахунковий метод.

Він базується на глибокому аналізі та техніко-економічному обґрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техніки і технології виробництва

2.     Дослідно-лабораторний метод.

Норми витрат визначають з допомогою проведення низки дослідів і досліджень. Його використовують для нормування витрати допоміжних матеріалів та інструменту.

3.     Звітно-статистичний метод.

Його суть полягає у встановленні норм витрат, виходячи зі звітних даних про фактичне витрачання ресурсів за минулі роки та очікуваного (можливого) певного зниження норм у наступні роки. Його застосування допускається тільки як виняток – для орієнтованих розрахунків, а також у процесі нормування витрат малоцінних і таких, що їх рідко використовують, матеріалів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+