Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6. ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Сogito, ergo sum.

Р. Декарт*

Найвищою цінністю, якою володіє людина, є її свідомість, розум, здатність до понятійного мислення. Свідомість є продуктом всесвітньої історії, результатом багатовікового розвитку практичної і пізнавальної діяльності багатьох генерацій людей. Саме тому Р. Декарт пов’язує існування людини з її свідомістю, мисленням. Інакше кажучи, мислення — це головна детер­мінанта існування людини: якщо воно є, то людина існує, якщо його немає, то людини не існує.* Я мислю, отже я існую (лат.).