Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1.3. Таблиця "витрати-випуск"

Цей метод, розроблений американським вченим, лауреатом Нобелевської премії В.Леонтьєвим, складає основу міжгалузевих балансів. Він направлений на виявлення взаємозв'язку між галузями промисловості і секторами економіки. Суть цього методу полягає в наступному.

Економіка країни розбивається приблизно на сто секторів. Модель показує кожний сектор двічі: один раз в рядку як "випуск", один раз в колонці як "витрати". Рядки, іншими словами, показують весь продаж, який здійснює один сектор іншим секторам, включаючи самого себе, тобто

де xі- обсяг продукції і-ої галузі;

хіj- обсяг   продукції, виготовленої в i-ій галузі і використаної в j-ій галузі;

у г кінцевий обсяг продукції і-ої галузі, використаний на власні потреби.

Колонки в той же час показують закупку всіх секторів по черзі у даного сектора.

Оскільки класифікація галузей, що поставляють і купують, ідентична на обох осях моделі, таблиця "витрати- випуск" має тенденцію знаходитись в стані загальної рівноваги.

По сукупності змінних Ху можна отримати уявлення про напрямки використання продукції окремих галузей і про структуру матеріальних витрат в кожній ланці народного господарства.

Якщо таблиця "витрати- випуск" відображає показники минулих періодів, то вона має тільки аналітичне значення. Проте в поточний час будуються таблиці відносно майбутнього економіки окремої країни.

Ці таблиці заповнюються не звітними, а прогнозними даними, зробленними по багатьох галузях промисловості, формуючи тим самим базу, по якій можна скласти прогнози для економіки країни.

Таблиця "витрати- випуск" може бути побудована і для окремого підприємства, де в якості галузей використовують окремі самостійні підрозділи (цехи, ділянки).

В такому разі вона є базою при вирішенні задач планування в цілому і в ринковій стратегії зокрема.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+