Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1.5. Метод анкетних обстежень

Сутність прогнозування методом анкетних обстежень (опитування) полягає у визначенні майбутніх змін на ринку товарів на основі вивчення масової поведінки на ньому окремих економічних агентів, які функціонують на цьому ринку.

Загальна ситуація на певному ринку визначається, на думку прихильників використання анкетних обстежень, типовим настроєм покупців і продавців, який в свою чергу залежить від того, яких змін вони очікують у майбутньому. Отже, в основу цього методу покладений психологічний підхід.

Сукупність уяви агентів ринку про майбутній стан тих чи інших економічних процесів прийнято називати "застерігаючою інформацією".

Прогнозування методом анкетних обстежень базується на виявленні типових особливостей попередніх уяв про майбутній розвиток та корегування цих уяв з метою доведення їх до рівня прогнозу.

Вся "застерігаюча інформація" поділяється на два основних види- наміри економічних агентів та очікування економічних агентів.

Перший вид повинен дати уяву і одночасно забезпечити інформацію про те, які дії передбачають здійснювати економічні агенти в майбутньому, наприклад, про наміри придбати певні товари, або про плани бізнесменів щодо інвестиційної активності; другий вид інформації повинен дати уяву про хід процесів, які ними безпосередньо не контролюються, проте зачіпають сферу їх економічної діяльності, наприклад, очікування змін цін на певні товари, або норма процентів за кредит у найближчому майбутньому.

Аналіз намірів і очікувань використовується для побудови гіпотези масової поведінки економічних суб'єктів на ринку певних товарів в майбутньому. На основі цієї гіпотези визначаються кількісні оцінки основних параметрів майбутнього стану даного ринку, такі як обсяг попиту і пропорції, динаміка цін.

Побудова прогнозів на основі очікування економічних суб'єктів по своїй суті близька до методу колективних експертних оцінок. Відмінність полягає у джерелах інформації: метод експертних оцінок базується на інформації незалежних зовнішних експертів; метод анкетних обстежень ринку базується на інформації безпосередніх агентів ринку.

Разом з тим, безпосередні учасники процесу виробництва виявляються менше підготовленими до змін на ринку, бо в іншому випадку необхідність в спеціалістах- експертах різко б скоротилась.

Прогнозування методом анкетного обстеження грунтується на підміні прямого дослідження ринкової ситуації вивченням особливостей її відображення в суб'єктивних уявах економічних агентів, що обмежує можливості цього методу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+