Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Власність на землю. Типи сільськогосподарських підприємств

6.4 Власність на землю. Типи сільськогосподарських підприємств

Можливі дві форми власності на землю:

- приватна;

- державна.

У більшості держав світу, у тому числі й в Україні, законодавчо закріплене право приватної власності на землю. Питання про форму власності на землю має важливе значення для кожного громадянина країни, тому що земля - це унікальне природне багатство, природне середовище існування суспільства, і будь-яка людина повинна мати право на частину цього природного надбання.

Деякі економісти вважають, що земля повинна знаходитися в приватній власності. При цьому вони висувають наступні аргументи для захисту своєї позиції.

Аргументи у захист приватної власності на землю:

1) якщо хазяїн буде власником землі, то він буде добре до неї відноситися, краще її обробляти. Отже, економічний результат буде вище, доход більше, а для суспільства в будь-якому випадку це краще;

2) приватна власність руйнує монополію  держави  на володіння землею, що створює ситуацію конкуренції і підвищує ефективність виробництва.

Прихильники протилежної точки зору, заперечуючи, приводять наступні контраргументи.

Аргументи у захист державної власності на землю:

1) якщо хазяїн буде власником землі, то з цього ще не виходить, що він буде добре до неї відноситися, тому що всі люди від природи різні: одні — працьовиті, інші — ледарі;

2) залишається відкритим питання: за яким принципом розділити землю, щоб дотримати принцип соціальної справедливості;

3) приватна власність на землю сприяє появі інституту земельних власників і земельних спекулянтів, що приведе до здачі землі в оренду, до спекуляції землею.  А суспільству потрібно буде містити ще два непродуктивних
соціальних шари і тим самим збільшувати масу фіктивного капіталу;

4) ефективність сільськогосподарського виробництва не залежить від форми власності на землю, а визначається наявністю повного набору знарядь праці і доцільним їх використанням у сільськогосподарському підприємстві;

5) право приватної власності на землю не є абсолютним правом. Це значить, що в разі потреби держава може вилучити приналежну власнику земельну ділянку, виплативши йому визначену суму компенсації.

Типи сільськогосподарських підприємств

Старі:

1) лендлордізм - це традиційна для Великобританії система великого капіталістичного землеробства, при якій земельна ділянка здається в оренду лендлордом (земельним власником) капіталісту-орендарю, що організує на ній сільськогосподарське  виробництво.   Право  приватної  власності  на  землю передається в спадщину;

2) плантаційне    господарство    -    це    велике    капіталістичне землеробство, типове для країн, що розвиваються, у господарствах якого провадяться  експортні  сільськогосподарські  культури,  і  використовується дешева робоча сила. Його відмітна риса — низькі витрати виробництва.
Підприємство ведеться з застосуванням іноземного капіталу чи капіталу місцевої буржуазії;

3) парцелярне   господарство   (селянське)   -   це   багатогалузеве, переважно натуральне сільськогосподарське виробництво, що ведеться працею селянина    і    членів    його    родини    на    власній    землі    з    метою
внутрішньогосподарського  споживання.  Надлишки продукції можуть бути реалізовані на ринку;

4) фермерське    господарство    -    це    товарне,    спеціалізоване сільськогосподарське виробництво, що ведеться працею фермера і членів його родини на власній чи орендованій землі. У сезон може використовуватися праця
найманих сільськогосподарських робітників.

Нові:

1) сільськогосподарські   кооперативи,   засновані   на   різних   формах землеволодіння і землекористування:

- земля орендується у приватного власника;

- земля орендується у держави;

- члени кооперативу поєднують свої земельні наділи і спільно їх обробляють;

2) великі    агрофірми,    що    поєднують    виробництво,    збереження, транспортування і переробку сільськогосподарської продукції;

3) державні  господарства,  що  займаються,  в  основному,  науковими дослідженнями в області сільськогосподарського виробництва (селекція, насінництво).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+