Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі

6.5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі

Адміністративна відповідальність в галузі торгівлі встановлена главою 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, фінансів і підприємницькій діяльності». У зазначеній главі містяться статті, що передбачають відповідальність за:

порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займалися підприємницькою діяльністю (ст. 155);

порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами (ст. 155-1);

обман покупця чи замовника (ст. 155-2);

порушення правил торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами (ст. 156);

порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1);

порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів (ст. 156-2);

дрібна спекуляція (ст. 157);

порушення правил торгівлі на ринках (ст. 159);

торгівля з рук у невстановлених місцях (ст. 160);

незаконна торговельна діяльність (ст. 160-2);

незаконний відпуск або придбання бензину чи інших пально-мастильних матеріалів (ст. 161);

порушення правил про валютні операції (ст. 162);

порушення порядку заняття підприємницькою або господарською діяльністю (ст. 164);

ухилення від подання декларації про доходи (ст. 164-1);

порушення законодавства з фінансових питань (ст. 164-2);

недобросовісна конкуренція (ст. 164-3);

несвоєчасне здавання виторгу (ст. 164-4);

зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 164-5);

демонстрування й розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження й демонстрування фільмів (ст. 164-6);

порушення умов розповсюдження й демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження й демонстрування фільмів (ст. 164-7);

недотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу (ст. 164-8);

незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних товарів чи фонограм (ст. 164-9);

порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (ст. 164-10);

незаконне розголошення або використання інформації, що становить банківську таємницю (ст. 164-11);

порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 164-12);

порушення законодавства, що регулює виробництво,
експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
(ст. 164-13);

ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платників обов’яз­кових страхових внесків та порушення порядку обчислення й сплати внесків на соціальне страхування (ст. 165-1);

порушення порядку формування та застосування цін і тарифів (ст. 165-2);

зловживання монопольним становищем на ринку (ст. 166-1);

неправомірні угоди між підприємцями (ст. 166-2);

дискримінація підприємців органами влади й управління (ст. 166-3);

порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень (ст. 166-4);

порушення банківського законодавства, нормативно-право­вих актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ст. 166-5);

порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку під час ліквідації юридичної особи (ст. 166-6);

протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку (ст. 166-7);

здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії (ст. 166-8).

Адміністративна відповідальність у галузі торгівлі зазвичай пов’язана з порушенням різних правил.

Справи про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі розглядають: адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад (ст. 155, 155-1, 156, 159); районні (міські) суди (судді) (ч. 1, 3 ст. 156, ст. 157, 160, 160-2, 162, 164, 164-3, 164-5—164-13, 166-1—166-4, 166-7, 166-8); органи внутрішніх справ (міліція) (ст. 161, 164-4); органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні (ст. 164-2, 166-6); органи державної податкової служби України (ст. 155-1, 164-1, 166-6); органи Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України (ст. 165-1); органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (ст. 155, 155-2, ч. 2. ст. 156, ст. 156-1, 156-2); органи державного контролю за цінами (ст. 165-2).

За вчинення правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницькій
діяльності застосовуються такі адміністративні стягнення, як попередження, штраф (у більшості випадків), конфіскація предметів торгівлі та виручки, виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та марок акцизного збору.