Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференціальна земельна рента ІІ

7.2 Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференціальна земельна рента ІІ

Диференціальна рента II утвориться не на всіх землях, а на кращих і середніх за економічною родючістю земельних ділянок.

Економічна родючість - це сума природної і штучної родючості; останнє створюється людьми.

Якщо диференціальна рента I утвориться завдяки екстенсивному веденню виробництва на підприємствах сільськогосподарської галузі, то диференціальна рента ІІ створюється внаслідок інтенсивного ведення виробництва. Це виражається в додаткових вкладеннях капіталу (праці і коштів) на одиницю земельної площі, що забезпечує більш високу продуктивність сільськогосподарської праці. У порівнянні з ціною продукції, що отримана від найменш продуктивних витрат, додаткові, більш ефективні витрати забезпечують надприбуток, що і утворить диференціальну ренту ІІ.

Штучна родючість земель створюється внаслідок додаткових інвестицій, що направляються на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва — це такий спосіб його розвитку, при якому додаткові інвестиції забезпечують приріст продуктивності підприємства.

Традиційними    напрямками    інтенсифікації    сільськогосподарського виробництва вважаються: механізація, меліорація, хімізація. Сучасними напрямками інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є: селекція і насінництво, генна інженерія, використання біотехнології і мікропроцесорів для вирощування культур у закритому ґрунті й у тваринництві.

Умова утворення диференціальної ренти ІІ — це розходження в економічній родючості земель чи у продуктивності додаткових вкладень капіталу в землю.

Причина утворення диференціальної ренти ІІ — монополія господарювання на землі, що надає виключне право хазяїну використовувати кращу чи середню економічну родючість земель.

Джерело диференціальної ренти ІІ - більш продуктивна праця працівників сільського господарства на відносно кращих і середніх за економічною родючістю земельних ділянках.

Диференціальна рента II — це різниця між суспільною (ринкової) ціною виробництва сільськогосподарської продукції з гірших земель і індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарської продукції, котра формується на відносно кращих і середніх за економічною родючістю земельних ділянках.


ДР II = ЦПзаг.- ЦПінд.


Диференціальна рента, що виникає в результаті того, що додаткові вкладення капіталу дають більше продукції, чим рівновеликі капітали, затрачувані на гірших землях і регулюючі ринкову ціну виробництва, називається диференціальною рентою II.

Розходження між двома формами диференціальної ренти:

1. Диференціальна рента І виникає ще на основі екстенсивного ведення сільського господарства, тоді як диференціальна рента ІІ виникає тільки на основі інтенсифікації сільського господарства.

2. Диференціальна рента І цілком привласнюється землевласниками, тоді як диференціальна рента ІІ частково і тимчасово привласнюється капіталістами-орендарями.

3. Диференціальна рента І утвориться тільки на кращих і середніх землях,що ж стосується диференціальної ренти ІІ, те вона може виникнути навіть на гірших землях.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+