Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України

Правовий статус Міністерства фінансів України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99 (зі змінами) «Про Положення про Міністерство фінансів України».

Міністерство фінансів України (далі — Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію певних завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності в цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та згаданим Положенням.

Мінфін України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінфін України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України