Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4.1. Типові інвестиційні проекти в туристичній індустрії

Реалізація інвестиційних програм може бути як на стадії утворення підприємства, так і після декількох років його діяльності. Інвестиційні проекти за видами можна умовно поділити на декілька груп:

розробка й впровадження продукту інтелектуальної власності;

розробка й впровадження технічних засобів і елементів ноу-хау (інновації);

реконструкція й будівництво;

підготовка кадрів і ін.

Потенційно можливі інвестиційні проекти за групами наведені на блок-схемі (рис. 7.4.1.).

Даний перелік досить приблизний і неповний. У ряді випадків при диверсифікації діяльності туристичної фірми предметом інвестицій можуть бути будь-які інші, не пов'язані безпосередньо з туризмом проекти:

розробка й впровадження малих підприємств;

організація підсобних господарств;

організація філіалів або представництв;

організація нетрадиційних форм туризму та інше.

 

Інвестиційні проекти в туристичній індустрії

 

 

 

 

 

 

 

Продукт інтелектуальної власності

 

Впровадження технічних засобів і ноу-хау (інновації)

 

Будівництво і реконструкція, придбання майна

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка проектів будівництва і реконструкції

 

Впровадження проекту комп'ютеризації фірми

 

Будівництво або реконструкція офісу фірми

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг туристичного ринку

 

Впровадження засобів зв'язку

 

Будівництво місць розташування, харчування

 

 

 

 

 

 

Бізнес-план туристичної фірми

 

Впровадження нових засобів оргтехніки

 

Створення транспортної структури

 

 

 

 

 

 

Розроблення товарного знаку фірми

 

Впровадження системи бронювання

 

Будівництво комунальної структури

 

 

 

 

 

 

Розробка стратегії рекламної компанії

 

Впровадження системи транспортного обслуговування туристів

 

Будівництво об'єктів соцкультпобуту

 

 

 

 

 

 

Розробка програми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

 

Впровадження системи дилерської мережі в регіоні і за кордоном

 

Будівництво спортивних і фізкультурно-оздоровчих об'єктів

 

 

 

 

 

 

Розробка програмного забезпечення для обчислювальної техніки

 

Впровадження єдиного нормативно-правового банку даних

 

Придбання будівель, споруд, землі, транспорту іт. п.

               

 

Рис. 7.4.1. Приклади інвестиційних проектів у туризмі

 

Як правило, інвестиційні проекти, що пов'язані з розробкою й впровадженням інтелектуального продукту, реалізуються в більшості випадків на початковому етапі функціонування фірми, а більш капіталомісткі проекти - у міру накопичення фінансових ресурсів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+