Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.6. Світовий комплекс послуг

• освіта;
• медицина і фізкультура;                            
• побутове обслуговування;               
• мистецтво і культура;                                                    
• соціальне обслуговування;        
• житлово-комунальне господарств;
• туризм і рекреація

• Туризм і рекреація - одна з найбільш динамічних галузей послуг, пріоритетний напрямок розвитку світового господарства.
Міжнародний туризм - поїздка жителя якої-небудь країни до іншої
країни для відпочинку, з діловими й іншими
цілями. Міжнародні туристичні послуги - надання трансакцій між мешканцями різних країн за умови, що поїздка є обов'язковою
формою споживання послуг.
З 60-70-х рр. XX ст.. міжнародний туризм набув всесвітнього характеру. У результаті утворився світовий туристичний ринок, в
якому беруть участь усі без винятку країни.
За останні 20 років кількість Іноземних туристів зросла в 2 рази. Згідно ї прогнозом ВТО, у 2010 р, у світі буде близько 1 млрд. подорожуючих за кордон, а до 2020 р. - 1,6 млрд. осіб
 
• Детальну статистичну інформацію про розвиток міжнародного туризму можна знайти в статистичному збірнику , що видається ВТО.

Частка туристичних послуг у ВВП світу
Розвинуті країни 57%
 
Країни, що
-розвиваються 30%
Країни з перехідною економікою 13%

Структура міжнародних туристичних поїздок за країнами світу
 

Регіональна структура міжнародних туристичних поїздок
 
Кількість зайнятих у світовій туристичній індустрії = 270 млн. чол.Фактори розвитку міжнародного туризму
(за Мироненком М.С.)
І. Об'єктивні
1. Соціально-економічні:
a.    загальний рівень розвитку країни
b.    структура господарства країни
c.    якість життя
d.    соціальпо-професійний склад суспільства
e.    освітній рівень
f.    степінь урбанізованості і мобільності населення
g.    політична стабільність й ін.
2. Рекреаційно-ресурсний потенціал території
3. Туристична інфраструктура (готелі, кемпінги, тур. бази, транспорт)
4. Географічне положення :
фізико-ографічне економіко-географічне
       транспортно-географічне геополітичне
II. Суб'єктивні - зміни в психології людини стосовно до:
- себе
- інших людей
- соціальних груп
- навколишнього середовища тощо.

 
Туристичні макрорегіони світу
(за класифікацією ВТО):
1. Європейський (усі країни Європи, крім колишнього СРСР, + Туреччина, Кіпр і Ізраїль)
2. Американський (усі країни Північної І Південної Америки)
3. Азіатсько-тихоокеанський (АТР, усі країни Східної і Південно-Східної Азії, Австралія й Океанія)
4. Близькосхідний (країни Південно-західної Азії + Єгипет і Лівія)
5. Африканський (всі країни Африки за винятком Єгипту і Лівії)
6. Південноазіатський (країни Південної Ази)
Мотивом розвитку міжнародного туризму в країні , що приймають туристів, є:
-    прагнення збільшити приплив іноземної валюти;
-    створити нові робочі місця;
-    розв’язати проблеми платіжного балансу

Кількість витрачених туристами грошових коштів, інвестиції в ту­ристичний бізнес, роз­виток транспортних засобів


Розвиток засобів
розміщення туристів

Пряма
Залежність
 
Надходження від міжнародного туризму - плата за товари і послуги, надана іноземними туристами під час Їх перебування в країні, за винятком прибутку від додаткової зайнятості Й оплати міжнародного транспорту.

За даними ВТО у світі нараховується 15 країн (невеликі острівні держави в зоні вологих субтропіків і тропіків ~ Барбадос, Сейшельські о-ви та ін.), що спеціалізуються на туристичних послугах, в яких надходження від туризму перевищують доходи від експорту товарів у кілька разів

 

Міжнародні туристичні витрати - оплата продуктів і послуг, виробле­них мешканцями даної країни за кордоном (в середньому 40 % витрат - на харчування, ЗО % - на проживання, 8 °/о - на проїзд в межах країни, 22 % ~ на Інші витрати).
Доходи від міжнародного туризму становлять в даний час понад 300 млрд $ Найбільші доходи і витрати мають США.
Туристичний баланс - співвідношення надходжень від зарубіжних турис­тів в даній країні і витрат туристів даної країни за кордоном, Найбільше додатне сальдо доходів від міжнародного туризму має Іспанія, потім Франція, Австрія і Італія, Мексика, а найбільше від'ємне сальдо - Японія і Німеччина, Канада, Скандинавські країни.

ЕФЕКТ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ВИТРАТ

Прямий ефект.
Збільшують­ся доходи туристичних фірм

Опосередкований ефект:
Підвищується з боку, тури­стичного сектора економіки на товари і послуги постачальни­ків, що, у свою чергу веде до зростання в усіх секторах економіки

         Вимушений ефект:
збільшуються особисті дохо­ди населення, прямо чи опо­середковано пов'язаного з ту­ристичним бізнесом, що вик­ликає зростання споживчого попиту

            Вторинний  ефект
 
Нові технології значно розширюють рамки міжнародних послуг у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і мистецтва
• Освіта - сфера, де закладається і відтворюється освітній, культурний, духовний. Інтелектуальний, науковий потенціал суспільства, що є ключовим фактором економічного зростання і умовою лідерства у світовій економіці
Головним товаром в постіндустріальному суспільстві є інформація, а капіталом – знання і вміння
Система освіти має багаторівневий характер:
дошкільна освіта
середні освітні заклади (школи, гімназії, ліцеї, коледжі) середні спеціальні і професійно-технічні навчальні заклади вищі навчальні заклади (інститути, університети, вищі коледжі)

Рівні системи вищої освіти у світі:
Бакалавр ————> Спеціаліст —————> Магістр Переваги:
    відносно короткі строки навчання на кожному етапі
• прозора ціль
• гнучкість і свобода маневрування при отриманні професії

Найбільші вузи світу
·    Оксфордський (Велика Британія, XII ст., 12 тис. осіб) Кембріджський (Велика Британія, 1209р., 12 тис. осіб)
o    • Лондонський (Велика Британія, 1836 р., 72 тис. осіб)
o    • Гарвардський (США, 1636 р., 17 тис. осіб)
o    • Колумбійський (США, 1754 р., 15 тис. осіб)
o    • Масачусетський технологічний інститут (США, 1861 р., 10 тис. осіб)
o    • Паризький Сорбонна (Франція, 1215 р., 50 тис. осіб)
o    • Московський ім. Ломоносова (Росія, 1755 р., 28 тис. осіб)
o    • Римський (Італія, 1303 р., 180 тис. осіб)
o    • Болонський (Італія, 1088 р., 60 тис. осіб)
o    • Віденський (Австрія, 1365 р., 48 тис. осіб)
o    • Токійський (Японія, 1877р., 19 тис. осіб)
·    Калькуттський (Індія, 1857 р., 200 тис. осіб) та ін.

 
Охорона здоров'я
Системи охорони здоров 'я

Приватна
медичні послуги оплачує саме населення (США)

Державна (Велика Британія, Ірландія, Данія, Італія)

Страхова фінансування здійснюється за принципом соціального страхування; через фонди страхування (Франція, ФРН, Бельгія, Австрія, Нідерланди)

 
Головна особливість медицини - жорсткий державний контроль за якістю медичного обслуговування і кваліфікацією медичного персоналу.
Істотний вплив на міжнародні потоки медичних послуг має ціновий фактор
Напр., операція по шунтуванню серця при зіставній якості становить в Індії в 10 разів дешевше, ніж у США

Основні роки в міжнародному обміні медичними послугами все більшу роль відіграє ТЕЛЕМЕДИЦИНА  (постійна ємність = 1 трлн. Дол.)

 
Обмежувачем для росту міжнародного обміну медичними послугами є візові вимоги, а гакож національні системи медичного страхування, що не розповсюджуються, як правило, на лікування за кордоном
Культура
Виробництво спорттоварів, аудіо- і відеотехніки, фотоапаратури і музичних Інструментів, художньо виконаних меблів і предметів прикладного мистецтва


Комплекс галузей інформації:
послуги з накопичення, обробки, передачі і використання інформації, друковані й електронні ЗМЇ


Кіноіндустрія, студія звуко- і відеозапису

Фотостудії, модельний, кламний, архітектурний та інші види бізнесу

Спортивні об'єднання і
організації

Заклади культури І мистецтва :
оперні і драматичні театри, симфонічні оркестри, естрадні музичні групи, музеї, бібліотеки і архіви

К УЛ Ь Т У Р
А
Новітні види галузі культури :
мультимедійні види розваг : комп'ютерні ігри, кабельне і супутникове ТБ і радіо, вироб­ництво компакт-дисків, аудіо- І відеокасет;    
 кіновиробництво і кінопрокат;
електронні версії друкованої продукції на сайтах глобальної комп'ютерної мережі тощо

 
 
Функції культури:
Виробництво товарів і послуг культурно-рекреаційного призначення;
Тиражування витворів мистецтва (видання художньої літератури, друкування репродукцій і копій витворів живопису, трансляція драматичної вистави чи концерти в електронних засобах масової
інформації);
Створення духовних і естетичних цінностей
Найбільші театри світу
·    Віденська державна опера (Австрія, 17 ст.)
·    Берлінська опера (Німеччина, 1742 р.)
·    «Ла Скала» (Мілан, Італія, 1778 р.)
·    «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк, США, 1883 р.)
·    «Гранд-опера» (Париж, Франція, 1671 р.)
·    Лондонський національний театр (Велика Британія, 1963 р.)
·    Театр опери та балету ім. Т.Шевченка (Україна, 1926 р.)
·    Одеський театр опери та балету (Україна, 1884 - 1887 рр.) та ін.

 
Найважливіша сучасна тенденція в розвитку закладів культури -УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ (багатофункціональність)
Напр.: музеї = експозиційні зали + лекторії + відеозали + кіоски + + магазини 4 ресторани;
бібліотеки = книжковий фонд + лекторії + конференц-зали. (Центр Жоржа Помпіду у Франції).
Інституціональні форми розвитку закладів культури

Приватного підприємництва (комерційні)
новітні галузі культури, поліграфіч­на промисловість (газети, журнали, художня література, альбоми, ката­логи), фотобізнес, виробництво му­зичних інструментів, звуко- і відео-запис (виняток - класична музика), реалізація музичних дисків, аудіо- і відеокасет, організація концертної діяльності, кіновиробництво, циркове й естрадне мистецтво

Приватні і державні некомерційні
література, образотворче, театральне і музичне мистецтво, музейна, архівна і бібліотечна справа, радіо і телебачення

ЗМІШАНІ
Змішані

Основні фактори розвитку галузей культури світі:
швидкозростаючий попит на товари і послуги культурного призначення з боку населення і суспільства в цілому;
підвищення духовних і естетичних запитів населення паралельно зростанню рівня його життя і освіти ; посилення потреби у всебічно освічених людях розповсюдження Інтернету і глобалізація світової економіки;
приплив приватних і суспільних інвестиційних ресурсів, зумовлений зростанням попиту;
розробка системи податкових пільг і преференцій для некомерційних закладів, а також приватних осіб і корпорацій, що роблять пожертвування на культуру;
постійний приплив трудових ресурсів, витіснених із матеріального вироб­ництва;
підвищення уваги держави через різні економічні і соціальні програми тощо.
 
!. Досить поширеними на світовому ринку послуг є інформаційні послуги і реклама
Види інформації
ділова
      правова
медична
Еко-логічна
Для спеціалістів
масова
Рівні ринку інформаційних
послуг


Глобальний (загально-планетар- , ний)


Міжна­одний

Локаль­ний

Націо­нальний

Регіо­нальний

Точковий

Найбільш динамічнішою частиною світового інформаційного ринку є сектор ділової інформації, який містить інформацію про окремі товарні ринки і ринки конкретних країн
У наш час спостерігається тенденція до обєднання компаній у сфері засобів масової інформації, напр.., в 2001 р. таке обєднання відбулось між компаніями “America Jnline” i “Time Warner”
 
• Реклама
Реклама — вид діяльності (виставкові заходи, комерційні семінари та ін.) або вироблена в її результаті продукція (упаковка, друкована продукція, сувеніри і ін.), ціллю яких є надання цілеспрямова­ного впливу на обрану споживчу аудиторію.
Реклама тісно пов'язана з міжнародною торгівлею
Види реклами (за цілями)

Першочергова
 Ціль — ознайомити попе­редньо встановлене коло споживачів з новим для даного ринку товаром чи послугами шляхом пові­домлення точних даних про якість, ціну, спосіб споживання, місце прода­жу тощо
Конкурентна
 Ціль - виділити рекламований товар із маси аналогічн их товарів, що випускаються кон­куруючими фірмами, показати його відмінні риси і спонукати покупця купити саме цей товар.

Зберігаюча
Ціль ~ підтримати попит на раніш ре­кламований товар, має лише нагаду-вальний характер.

Учасники рекламного процесу :
·    Рекламодавець - платоспроможний замовник реклами й її організатор;
·    Рекламне агентство - організація-виконавець рекламної продукції;
·    Засоби розповсюдження рекламної інформації - сукупність засобів масової ко­мунікації й інших каналів розповсюдження реклами (видавництва, редакії, теле­бачення, радіо-, відео- або кінопрокат і т.д.);
·    Споживачі — об'єкт реклами.

 
Міжнародна рекламна кампанія - це комплекс рекламних заходів, що здійснюються за межами країни рекламодавця-виробника чи продавця товару.
Методи управління міжнародними рекламними кампаніями

Централізований - управління, при якому стратегічні, тактичні і твор­чі рішення приймаються в рекламному агентстві, яке є центром управління рекламної кампанії. Філії цього агентства або місцеві рекламні організації в країнах чи регіонах, де проводиться кампанія, лише реалізують його рішення.
Переваги: дотримання в усіх точках і на всіх рівнях збуту виробленої концепції рекламної кампанії і одноманітності візуального і текстового представлення реклами, забезпечення комплекс­ності виконання плану рекламних заходів.
Недоліки: ймовірне прийняття неефективних авторитарних рішень.

Децентралізований — управління, при якому рішення приймаються ав­тономно рекламними агентствами, що здійснюють рекламні заходи в країнах, регіонах.
Переваги: швидка реакція па нові віяння на конкретних ринках. ййаодік-. великі затрати на передрекламні дослідження, на розробку і підготовку рекламних матеріалів рекламних відділень, філій, комерційних агентів.

Змішаний — управління, при якому рішення приймаються рекламними агентствами на місцях, але узгоджуються з центром
Переваги: враховується специфіка окремих ринків, вирішуються неба­жані наслідки від неочікуваних дій на місцях шляхом контролю фірмою своїх відділень, філій, агентств.

 

Світовий ринок реклами це - середовище, в якому в умовах конкуренції
здійснюються рекламні заходи, направлені на експортування вітчизняних товарів І послуг.

Характерні риси і тенденції розвитку ринку реклами
·    висока динамічність: миттєво реагує на зміни на світовому ринку;
·    темпи зростання витрат на рекламу випереджають темпи збільшення випуску ВНП;
·    забезпечує високі прибутки, тому має високий попит;
·    відбувається  монополізація  ринку  рекламних   послуг   крупними промисловими підприємствами (в т.ч. ТНК);
·    відбувається диверсифікація асортименту рекламних послуг
 
Страхування
Страхування " вид господарської діяльності, що передбачає утворення за рахунок внесків учасників економічних відносин цільових фондів для покриття збитків, які виникли в результаті страхового випадку
Страхування відповідально­сті перед третіми особами
Об'єкти страхування: економіч­ний інтерес в його грошовому ви­разі
Особливості страхування
цільове фінансування і використання коштів;
ймовірний характер, обумовлений тим, що попередньо не відомі ні термін наста­ння страхової події, ні те, чий конкретно матеріальний інтерес і якою мірою вона торкнеться;
матеріальна зацікавленість суб'єкта страхування в сприятливому закінченні події

Види страхування
Особисте
Об'єкти страхува­ння: життя, здо­ров'я, працездат­ність людини

Майнове
Об’єкти страхування:
різні види власності юридичних і фізичних осіб

Страхування відповідально­сті перед третіми особами
Об'єкти страхування: економіч­ний інтерес в його грошовому ви­разі

 
На страхування життя припадає близько 60% від загальної суми страхових внесків світу.
Страховий ринок - суспільні відносини, пов'язані з купівлею-продажем страхових послуг.

Типи страхових організацій:
1. Акціонерні товариства
2. Колективні компанії
3. Товариства взаємного стра­хування
4. Державні страхові компанії

Склад інфраструктури страхового ринку:
1. Страхові посередники
2. С'юрвейери
3. Аджастери
4. Консалтингові і рейтингові фірми
5. Об'єднання страхувальників
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+