Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України

7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України

Згідно з Положенням, затвердженим Указом Президен­та України від 13 липня 2000 р. № 886/2002 (зі змінами від 26 червня 2002 р. № 586/2002), Державна податкова адміністрація України (далі — ДПА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

ДПА України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію в цій сфері.

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну податкову службу в Україні» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також вказаним Положенням. У межах своїх повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.