Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8. 7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України

8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України

Правовий статус Державного комітету зв’язку та інфор­матизації України регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 601/99 (зі змінами від 01 серпня 2000 р. № 943/2000) — «Про Поло­ження про Державний комітет зв’язку та інформатизації України».

Державний комітет зв’язку та інформатизації України (далі — Держкомзв’язку України) є центральним органом виконавчої влади, який підпорядкований Кабінету Міністрів України і виконує функції Адміністрації зв’язку України.

Держкомзв’язку України забезпечує проведення державної політики в галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їхній стан і розвиток.

Держкомзв’язку України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та означеним вище Положенням.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства Украї­ни з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у встановленому порядку вно­сить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.