Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України

8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України

Правовий статус Державного комітету зв’язку та інфор­матизації України регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 601/99 (зі змінами від 01 серпня 2000 р. № 943/2000) — «Про Поло­ження про Державний комітет зв’язку та інформатизації України».

Державний комітет зв’язку та інформатизації України (далі — Держкомзв’язку України) є центральним органом виконавчої влади, який підпорядкований Кабінету Міністрів України і виконує функції Адміністрації зв’язку України.

Держкомзв’язку України забезпечує проведення державної політики в галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їхній стан і розвиток.

Держкомзв’язку України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та означеним вище Положенням.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства Украї­ни з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у встановленому порядку вно­сить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8. 7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України