Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8. 9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва та архітектури

8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва та архітектури

Правовий статус Державного комітету України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 20 серпня 2002 р. № 725/2002 «Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури».

Державний комітет України з будівництва та архітектури (далі — Держбуд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держбуд України є спеціально уповноваженим органом з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також згаданим вище Положенням.

У межах своїх повноважень Держбуд України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держбуд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України.